M
17/09/2020 10:01

Giảm giá 100% nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị cấp nước sạh trên địa bàn thành phố hỗ trợ giảm 100% giá nước sạch cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bao gồm các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố và các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hơn 19 tỷ đồng cấp bù giá nước sinh hoạt cho 3 xã huyện Sóc Sơn

Báo cáo Bộ Tài chính tình hình và kết quả thực hiện giảm giá nước sạch sinh hoạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại văn bản số 4437/UBND-KT ngày 14/9/2020, Uỷ ban nhân dân Thành phố báo cáo: trên cơ sở đề xuất của 11 công ty cấp nước (chiếm 95% sản lượng nước sạch cung ứng cho Thành phố) và Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 4305/UBND-KT ngày 07/9/2020 gửi các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tựợng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể như sau: Thống nhất đề xuất của các đơn vị cấp nước về việc hỗ trợ để giảm giá cho một số đối tượng là các công ty cấp nước sạch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Giảm giá 100% nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1 (Ảnh minh hoạ)

Hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bao gồm: các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố; các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của thành phố Hà Nội) ở mức sinh hoạt 1 (tối đa 10 m3/hộ gia đình). Thời gian thực hiện: 3 tháng (tháng 4 ,5 ,6 ) và sẽ được hỗ trợ để giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiếp theo.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: các doanh nghiệp cấp nước tự đảm bảo, ngân sách không cấp bù. Phương thức hỗ trợ: các đơn vị cấp nước hỗ trợ để giảm giá trực tiếp cho đối tượng hỗ trợ thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị. Đối với các đơn vị lưu thông mua nước từ đơn vị cấp nguồn (Công ty cổ phần nước mặt Sông Đà, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống,...) thì chi phí sản xuất, lưu thông nước sạch cho sản lượng nước hỗ trợ được phân bổ cho cả đơn vị sản xuất và lưu thông theo nguyên tắc mỗi đơn vị tự cân đối phần chi phí thuộc đơn vị mình.

Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị: Các đơn vị cấp nước tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các đơn vị cấp nước; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, Thành phố về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, thống nhất với Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố cho các đơn vị cấp nước.

11 đơn vị cấp nước thống nhất hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bao gồm: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty Cổ phần cấp nước Sơn Tây, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đà, Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống, Công ty Cổ phần Đồng Tiến Thành Hà Nam, Công ty Cổ phần cấp nước Tây Hà Nội, Công ty Cổ phần Ngọc Hải.

T.Vũ

Nguồn :