M
22:10 | 07/09/2019

Giải pháp nào xử lý dứt điểm vi phạm lấn làn buýt BRT?

(LĐTĐ) Hiện nay, đang có 1 nghịch lý là buýt nhanh chỉ nhanh được trong giờ thấp điểm. Giờ cao điểm là lúc người dân cần sự di chuyển dễ dàng nhất thì buýt BRT vẫn chưa đáp ứng được.Vi phạm lấn làn buýt BRT dường như vẫn là câu chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi…  

Đinh Luyện - Lê Thắm

Nguồn :