M
21/05/2021 16:47

Gần 43 ngàn cử tri miền núi Nghệ An nô nức đi bầu cử

(LĐTĐ) Sáng ngày 21/5, trên 42,6 ngàn cử tri các dân tộc thiểu số: Mông, Khơ Mú, Thái, Đan Lai của các huyện biên giới: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) nô nức đi bầu cử sớm.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội toàn dân Sẵn sàng mọi kịch bản về y tế cho ngày bầu cử

Thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tại Kỳ Sơn có 31.246 cử tri, Tương Dương 5.082 cử tri, Quế Phong 3.943 cử tri, Con Cuông 2.425 cử tri thuộc khu vực bầu cử sớm. Các cử tri này sẽ đi bầu cử sớm tại 207 điểm bỏ phiếu, chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.

Ngay từ sáng sớm, đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới thuộc huyện Tương Dương đã hăng hái có mặt tại các điểm bỏ phiếu để làm tròn nghĩa vụ công dân.
Ngay từ sáng sớm, đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới thuộc huyện Tương Dương đã hăng hái có mặt tại các điểm bỏ phiếu để làm tròn nghĩa vụ công dân.

Các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện, việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ mất 1-2 ngày. Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Với đồng bào Đan Lai ở bản tái định cư Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đi bầu cử là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người.
Với đồng bào Đan Lai ở bản tái định cư Thạch Sơn (xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông), đi bầu cử là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người.

Cụ thể như sau: Huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã: Mường Ải, Mường Típ, Tây Sơn, Nậm Càn, Tà Cạ, Bảo Nam, Na Ngoi, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý, Đoọc Mạy, Mường Lống, Hữu Kiệm, Na Loi, Huồi Tụ, Hữu Lập; huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn, Lượng Minh; huyện Con Cuông có 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Môn Sơn, Châu Khê, Cam Lâm, Thạch Ngàn; huyện Quế Phong có 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã: Tiền Phong, Tri Lễ, Cắm Muộn, Mường Nọc, Nậm Nhoóng.

Bà con người Mông ở bản Huồi Cọ, xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương tự tin bỏ lá phiếu bầu những đại biểu mình đã lựa chọn và gửi gắm niềm tin.
Bà con người Mông ở bản Huồi Cọ (xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương) tự tin bỏ lá phiếu bầu những đại biểu mình đã lựa chọn và gửi gắm niềm tin.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, Tổ bầu cử sớm đã thực hiện đúng quy trình, làm tốt công tác tuyên truyền cho cử tri nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác niêm yết danh sách cử tri, tổ chức cho các cử tri nghiên cứu thông tin, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc, đảm bảo cử tri nghiên cứu kỹ và nắm chắc thông tin về các ứng cử viên. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự cũng được Tổ bầu cử chuẩn bị nghiêm túc.

Công tác phòng, chống dịch covid-19 tại các điểm bầu cử ở miền núi Nghệ An  luôn được tuân thủ nghiêm túc
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử ở miền núi Nghệ An luôn được tuân thủ nghiêm túc

Kỳ bầu cử này, Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 26 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử. Số đại biểu được bầu tại Nghệ An là 13 đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 737 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 10.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Cao Sơn

Nguồn :