M
31/12/2020 09:36

Đồng chí Vương Đình Huệ làm Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Hà Nội

Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng ban.

Cần có hướng dẫn phân biệt đào rừng tự nhiên và đào người dân trồng Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc Chủ động tham mưu giải quyết những việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn Thủ đô

Ban Chỉ đạo gồm có 4 Phó Trưởng ban là các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Đây là nội dung Quyết định số 625-QĐ/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ký ban hành. Ban Chỉ đạo có tổng số 27 thành viên.

Ngoài các chức danh chủ chốt nêu trên, đáng chú ý, trong số các ủy viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy được phân công là Ủy viên Thường trực.

Cũng theo quyết định, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy, các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Hoàng Phúc

Nguồn :