M
18/09/2020 15:22

Tôn vinh 180 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận

(LĐTĐ) Sáng nay (18/9), Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố. Tham dự Đại hội có gần 1.500 đại biểu ưu tú, đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến trong hệ thống và đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Biểu dương hàng trăm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo
Tôn vinh 75 công trình khoa học được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương…

Tôn vinh 180 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen tới các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của cán bộ ở cơ sở. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe”.

“Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. Có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôn vinh 180 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận
Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 diễn ra theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố.

Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết: 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Các cấp Mặt trận cũng đã triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong đó, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 -18/11). Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động số tiền 5.887 tỷ đồng; an sinh xã hội gần 17.000 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trên 181.133 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống của người nghèo với 667.525 lượt người.

Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” từ khi phát động đến nay được 190.863 tỷ đồng, góp phần xây mới 343.897 căn nhà, sửa chữa 172.246 nhà, tặng 772.666 sổ tiết kiệm để chăm lo cho các hộ gia đình chính sách.

Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc đã phát động và tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị cả các tầng lớp nhân dân với trên 2.105 tỷ đồng…

Tôn vinh 180 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Thực tiễn lịch sử cách mạng trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn để đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chăm lo đời sống nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Mặt trận các cấp đã tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới trong tổ chức, tuyên truyền và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sức sáng tạo mạnh mẽ trong nhân dân, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, góp phần tích cực nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Về công tác thi đua thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Triển khai có hiệu quả và tăng cường vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Trong công tác thi đua khen thưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Tôn vinh 180 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen tới các cá nhân tiêu biểu

“Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và thi đua yêu nước của Người, chúng ta tin tưởng sau Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận, tại Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 41 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Bảo Duy

Nguồn :