M
22/09/2020 14:13

Đổi mới tư duy về phát triển du lịch

(LĐTĐ) Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại.

Quận Hoàn Kiếm đồng hành cùng doanh nghiệp, khôi phục và phát triển du lịch
Phát triển du lịch bài bản là cách tốt nhất để gìn giữ rừng

Con số 50 triệu lượt khách quốc tế

“Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng dựa trên quan điểm, phát triển du lịch bền vững và bao trùm trên nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đổi mới tư duy về phát triển du lịch
Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Với mục tiêu Du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững và Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững, “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” đã đưa ra những lộ trình cụ thể để phấn đấu đạt được mục tiêu chung. Trong đó, để hoàn thành mục tiêu về doanh thu từ các lượt khách du lịch quốc tế và nội địa, Chiến lược tập trung các biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch để hướng tới sự bền vững.

Theo Chiến lược, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được con số này, Chiến lược chia thành 2 lộ trình: Mục tiêu đến năm 2025 và mục tiêu đến năm 2030.

Trong mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thuộc nhóm ba quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trong đó tất cả 14 tiêu chí năng lực cạnh tranh du lịch đều tăng, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.700 đến 1.800 nghìn tỷ đồng (tương đương 77 đến 80 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 13 đến 14%/năm; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 12 đến14%. Tạo ra khoảng 5,5 đến 6 triệu việc làm, trong đó có khoảng 2 triệu việc làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân 12 đến 14%/năm. Về khách du lịch, phấn đấu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 12 đến 14%/năm và khách nội địa từ 6 đến 7%/năm.

Đến năm 2030, mục tiêu đưa Du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 3.100 đến 3.200 nghìn tỷ đồng (tương đương 130 đến 135 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 11 đến 12%/năm; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 15 đến 17%. Tạo ra khoảng 8,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 3 triệu việc làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân 8 đến 9%/năm. Về khách du lịch, phấn đấu đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 8 đến 10%/năm và khách nội địa từ 5 đến 6%/năm.

Triển khai trên mọi phương diện

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đặt ra giải pháp hàng đầu là tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch. Theo đó, cần phải nhận thức đầy đủ du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc, đóng góp chính vào hội nhập kinh tế, tạo động lực cho các ngành khác phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính trị, đối ngoại và an ninh quốc phòng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch và bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển du lịch bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức hút của du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch là một trong những biện pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu chung. Qua đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Ban hành chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để huy động nguồn lực đầu tư tại các cụm du lịch, khu vực động lực phát triển du lịch, khu du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng du lịch. Thúc đẩy quan hệ hợp tác công - tư và các mô hình quản trị tích hợp các khu vực công và tư nhân, doanh nhân và cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch bền vững; thiết lập các điều kiện tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng doanh nghiệp, hình thành nhiều doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch tiếp thu công nghệ mới, kỹ năng số và tiếp cận tài chính.

Ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực, nghiên cứu thị trường, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch; phát triển du lịch cộng đồng; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại cho khách du lịch quốc tế; tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở các đường bay mới và trực tiếp kết nối Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng. Hoàn thiện các quy định để quản lý và phát triển các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực du lịch phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Chiến lược nhấn mạnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển du lịch: Quy hoạch phát triển du lịch theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và du lịch. Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch và các chương trình, đề án phát triển du lịch chuyên đề về thị trường, sản phẩm, nguồn nhân lực và xúc tiến quảng bá.

Đặc biệt, cần tập trung huy động nguồn lực để triển khai một số nhiệm vụ đột phá. Trong đó, về phát triển kết cấu hạ tầng, cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư mới sân bay Long Thành, Chu Lai…; nâng cấp, mở rộng sân bay ở các địa bàn trọng điểm và tiềm năng, trước hết tại các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc, Phú Bài, Vân Đồn...; đầu tư xây dựng một số cảng biển du lịch quốc tế và các tuyến đường bộ kết nối với các khu du lịch quốc gia.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được Thủ tướng Chính phủ giao rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về du lịch để tạo điều kiện cho du lịch phát triển./.

Bảo Thoa

Nguồn :