M
08:58 | 27/09/2019

LĐLĐ quận Thanh Xuân:

Đổi mới, sáng tạo và hiệu quả các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về cơ sở, thời gian qua, các hoạt động do Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân luôn có sự đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt hoạt động, trong đó có việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, địa phương…

doi moi sang tao va hieu qua cac phong trao thi dua Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho người lao động
doi moi sang tao va hieu qua cac phong trao thi dua Quận Thanh Xuân: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019
doi moi sang tao va hieu qua cac phong trao thi dua LĐLĐ quận Thanh Xuân biểu dương 90 gương cán bộ Công đoàn tiêu biểu
doi moi sang tao va hieu qua cac phong trao thi dua
LĐLĐ quận Thanh Xuân luôn đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua và đạt hiệu quả cao

Để phát huy sức sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua, cùng với mục tiêu tăng “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn ” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam… ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động quận đã phát động những thi đua thiết thực như: "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thủ đô và Đất nước đổi mới”; phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô, “Người tốt việc tốt”…

Đặc biệt, các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được triển khai phù hợp theo từng khối và đạt được hiệu quả cao. Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai các phong trào hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số: 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động, tổ chức “Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi” các cấp, hướng tới Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; tổ chức “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu biểu”…

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động quận cũng đẩy mạnh các phong phong trào thi đua trong khối hành chính, giáo dục như: “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Xanh, sạch, đẹp – Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Các phong trào luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và được thực hiện sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng, nhất là trong dịp chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Qua các đợt thi đua đã có 2.571 Công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, 615 “Sáng kiến kinh nghiệm” làm lợi hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm129 năm ngày sinh nhật Bác, Ban thường vụ Liên đoàn lao động quận đã tổ chức biểu dương 129 gương “Cán bộ, Công nhân viên chức tiêu biểu làm theo lời Bác”; phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2019, Liên đoàn Lao động quận biểu dương 50 công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo và 2 công nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố Tuyên dương.

Đỗ Đạt

Nguồn :