M
24/10/2020 15:56

Đổi mới, sáng tạo trong công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến

(LĐTĐ) Trong những năm qua, công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, được thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Biểu dương hàng trăm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Ngành Y tế Hà Nội biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2020 Khen thưởng 46 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Xác định công tác phát hiện, khen thưởng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt là khâu đầu tiên và có tính chất quyết định, Thành phố đã tập trung, có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả, đó là: Chỉ đạo các cấp, ngành bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó phát động thi đua chuyên đề theo ngành, lĩnh vực; định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá, bình xét và đề xuất khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng.

truc tuyen hinh anh hoi nghi dien hinh tien tien cong nhan vien chuc lao dong thu do giai doan 2020 2025
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô giai đoạn 2015-2020

Thành phố đã phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân trong công tác phát hiện. Tính đến nay, Cuộc thi đã thu được trên 10.000 bài dự thi, tác phẩm báo chí; qua đó đã lựa chọn, đề xuất và được Thành phố khen thưởng trên 5.000 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Hằng năm, Thành phố đều tổ chức xét, chọn 10 gương Công dân Thủ đô ưu tú; xét chọn và tặng giải thưởng Cúp Thăng Long.

Các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các điển hình thông qua nhiều hình thức: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố biểu dương, tôn vinh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu hằng năm, biểu dương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện; Liên đoàn Lao động Thành phố tôn vinh gương công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo với 75.358 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 5.052 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở giai đoạn 2015-2020. Công an Thành phố phát động các đợt học tập tắm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm…

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được Thành phố đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Cụ thể, hằng năm Thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú; đặc biệt dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 -11/6/2018) Thành phố đã tổ chức Chương trình giao lưu “Khơi nguồn sức mạnh” với trên 300 đại biểu và điển hình tiên tiến tham dự, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, thu được những hiệu ứng tích cực từ dư luận.

Thành phố đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Từ năm 2019 đến nay, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, định kỳ hằng tuần Thành phố rà soát, lựa chọn và có văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và đơn vị cơ sở tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phát huy kết quả đạt được trong việc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, Thành phố đã tập trung xây dựng, sửa đổi và ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội; trong đó tập trung hướng về cơ sở, coi trọng cả bốn khâu phát hiện và viết bài dự thi, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình thông qua nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh; tổ chức gặp mặt, nói chuyện, giao lưu với các điển hình tiên tiến; xuất bản tạp chí, tập san chuyên đề giới thiệu các điển hình tiên tiến, qua đó góp phần khích lệ, nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mạnh Quân

Nguồn :