M
TIN MỚI NHẬN

Tag: nhân rộng điển hình tiên tiến -

Đổi mới, sáng tạo trong công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến

15:56 | 24/10/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, được thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ký giao ước thi đua năm 2018

19:29 | 27/03/2018

Chiều nay (27/3), tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

    Trước         Sau