Doanh nghiệp trong “cuộc chơi” CPTPP: Có bột mới gột nên hồ!

(LĐTĐ) Sau hai năm thực thi hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhiều doanh nghiệp cho rằng sự thua kém về năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp so với các đối thủ chính là một trong những nguyên nhân làm cản trở việc hiện thực hóa các cơ hội kỳ vọng từ CPTPP và các hiệp định thương mại tự do trong tương lai.
Doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội từ CPTPP cho xuất nhập khẩu Nhiều doanh nghiệp còn lơ mơ về CPTPP

Nhiều cản trở đến từ chính doanh nghiệp

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố tại Hội thảo “Hai năm thực thi Hiệp định CTCPP tại Việt Nam: Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp”, về những yếu tố mà doanh nghiệp cho rằng sẽ cản trở việc hiện thực hóa các cơ hội kỳ vọng từ CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) trong tương lai, đứng trong tốp đầu là sự thua kém về năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp so với các đối thủ, tiếp theo các các biến động và bất định của thị trường.

Doanh nghiệp trong “cuộc chơi” CPTPP: Có bột mới gột nên hồ!
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) đưa ra một số khảo sát tại Hội thảo.

Cạnh đó, nhóm lực cản thứ ba là liên quan tới yếu tố từ góc độ các cơ quan Nhà nước, như tình trạng thiếu thông tin về các cam kết, cách hiểu và vận dụng các cam kết, sự chậm chạp, vướng mắc, thiếu linh hoạt cũng như các hạn chế khác trong tổ chức thực thi CPTPP và các FTA của các cơ quan Nhà nước. Cuối cùng là một số nguyên nhân kỹ thuật như quy tắc xuất xứ quá khó đáp ứng, cam kết FTA bất lợi cho doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, nhiều nguyên nhân đến từ chính các doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), có tới 75,27% doanh nghiệp không biết có lợi ích gì từ CPTPP để tận dụng; 60,22% doanh nghiệp giao dịch không liên quan tới cam kết CPTPP hoặc đã hưởng ưu đã khác phù hợp hơn; 32,26% không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan; 13,98% không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng… để xuất khẩu đi CPTPP; 16,13% do văn bản thực thi phía Việt Nam ban hành chậm chễ, khó hiểu; khoảng từ 13-16% doanh nghiệp gặp vướng mắc khi xin cấp chứng nhận xuất xứ CPTPP, vướng mắc khi làm thủ tục tại cảng cho hàng nhập khẩu về; vướng mắc khi làm thủ tục với các cơ quan khác của Việt Nam và các cơ quan của nước CPTPP. Bà Thu Trang cho rằng, “Dường như sự chủ động tìm hiểu thông tin của các doanh nghiệp đang là vấn đề lớn nhất cản trở họ hưởng lợi từ ưu đãi này của Hiệp định”.

So với khảo sát năm 2016 của VCCI về cùng vấn đề, kết quả này cho thấy những ngạc nhiên tích cực. Nếu như 5 năm trước, bất cập trong thực thi của cơ quan Nhà nước là những lý do chủ yếu cản trở doanh nghiệp (81%-84%) thì nay đây chỉ là vấn đề với khoảng phân nửa các doanh nghiệp, và đứng sau những nguyên nhân chủ quan từ năng lực cạnh tranh của bản thân doanh nghiệp. So với trước đây, doanh nghiệp đã bớt lo lắng hơn từ góc độ thể chế, và cũng đã đối mặt với thực tế rằng, thách thức lớn nhất trong hội nhập là chính bản thân mình.

Để chuẩn bị cho một tương lai xa mà ở đó CPTPP và các FTA có thể là một trợ lực hiệu quả, 3/4 các doanh nghiệp cho biết họ đã hoặc đang có kế hoạch điều chỉnh kinh doanh để tận dụng các Hiệp định này. Các doanh nghiệp dân doanh chú trọng vấn đề kỹ năng quản lý và quảng bá sản phẩm. Trong khi đó các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước lại tập trung vào vấn đề đào tạo nâng cao năng lực của cả cán bộ quản lý và người lao động cũng như vấn đề công nghệ để tăng năng suất. Còn các FDI ưu tiên việc chuyển đổi nguồn cung nguyên vật liệu để tận dụng tốt hơn các ưu đãi thuế quan theo CPTPP và các FTA.

Đối với 1/4 các doanh nghiệp còn lại không có kế hoạch điều chỉnh gì cho tương lai hội nhập CPTPP và các FTA, lý do lớn nhất lại là bởi họ không có đủ năng lực, nguồn lực để làm hoặc không biết phải điều chỉnh thế nào dù biết là điều chỉnh là cần thiết (39% doanh nghiệp nêu lý do này). Nhìn sâu hơn vào nhóm này thì thấy đây phần lớn là các doanh nghiệp dân doanh. Với phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhóm này có năng lực và nguồn lực hạn chế và lại là đối tượng dễ bị tác động bởi hội nhập. Đây chính là nhóm rất cần được quan tâm trong các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà nước, bởi bản thân họ có nhu cầu, cũng sẽ sẵn sàng để chủ động tận dụng tốt các hỗ trợ cho những điều chỉnh cần thiết.

Cũng có một tỷ lệ nhất định (28-36%) các doanh nghiệp lựa chọn không điều chỉnh do không nhìn thấy sự cần thiết của việc điều chỉnh hay chuyển đổi. Họ hoặc là tự tin năng lực hiện tại đã đủ để tận dụng các cơ hội từ các FTA, hoặc là cho rằng các FTA không có tác động gì tới tương lai kinh doanh của họ. Chỉ có chưa đầy 5% doanh nghiệp lựa chọn không điều chỉnh bởi không tin việc này có tác dụng gì cho mình.

Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu cơ hội

Theo đánh giá của VCCI, từ các kết quả thực thi hai năm đầu thực thi CPTPP, có thể thấy Hiệp định này đã có những tác động tích cực bước đầu, mang tới những lợi ích thực tế cho một số doanh nghiệp. Mặc dù vậy, những gì đã đạt được còn thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, mà nguyên nhân không chỉ từ các biến cố khách quan như tình hình căng thẳng thương mại toàn cầu hay đại dịch Covid-19, mà còn ở các vấn đề chủ quan của chính Nhà nước và các doanh nghiệp. Trên cơ sở các phát hiện này, Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam có thể rút kinh nghiệm để “dọn mình” tốt hơn, sẵn sàng thực thi hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Với Chính phủ, công tác rà soát tính tương thích và chuẩn bị cho việc xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với các cam kết thể chế trong CPTPP cần được thực hiện cẩn trọng hơn, với cái nhìn liên ngành, nhấn mạnh yêu cầu thẩm định kỹ càng và với tham vấn chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp. Các Bộ, ngành chịu trách nhiệm dự thảo các văn bản, quy định nội luật hóa cam kết CPTPP cần dự trù thời gian cho công việc này, tiến hành triển khai ngay khi có thể chứ không nên đợi tới thời điểm cam kết có hiệu lực mới bắt đầu soạn thảo.

Liên quan tới việc tổ chức thực thi CPTPP, cần có một đầu mối chính thức để thông tin, tư vấn và giải thích về nội dung cam kết cho doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm thực thi. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi tình hình, tổng hợp các vướng mắc và có biện pháp xử lý kịp thời. Hoạt động phổ biến tuyên truyền về CPTPP trong thời gian tới cần đi vào chi tiết, với các nội dung được thiết kế theo hướng thực tiễn, ngắn gọn, phù hợp với mối quan tâm của từng nhóm đối tượng doanh nghiệp cụ thể.

Các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần tập trung vào các hoạt động thực chất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, xúc tiến thương mại ở tầm quốc gia một cách hệ thống đặc biệt là ở các thị trường mới, cập nhật thông tin thị trường và kết nối cung cầu. Các hoạt động này cũng cần được thiết kế theo các nhóm đối tượng riêng, với ưu tiên đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Với các doanh nghiệp, chủ động tìm hiểu cơ hội, cam kết CPTPP và hành động hiện thực hóa những lợi ích từ Hiệp định là đòi hỏi quan trọng nhất. Nâng cao năng lực cạnh tranh mà bắt đầu từ năng lực cạnh tranh của sản phẩm không chỉ là công việc thường xuyên phải thực hiện mà còn là chìa khóa để doanh nghiệp chớp được các cơ hội từ quá trình hội nhập CPTPP và các FTA.Liên kết và hợp tác trong kinh doanh để cùng mạnh, qua đó thu lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ quá trình này cũng là điều cần đặc biệt chú ý. Cũng như vậy, thay vì những nỗ lực đơn lẻ kém hiệu quả, doanh nghiệp cần hợp tác để vận động chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó giải phóng sức sáng tạo và hội nhập thành công./.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ cuối: Để “chất” Hà Nội không phôi phai

Kỳ cuối: Để “chất” Hà Nội không phôi phai

(LĐTĐ) Văn minh, thanh lịch là nét đẹp đặc trưng của người Tràng An xưa và người Hà Nội nay. Hà Nội nay đã khác nhiều song nét đẹp ấy vẫn ...
Huyện Đan Phượng tổ chức tiêm vắc xin cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn

Huyện Đan Phượng tổ chức tiêm vắc xin cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn

(LĐTĐ) Liên tiếp trong 5 ngày vừa qua, hơn 4.500 đoàn viên, người lao động trên đại bàn huyện Đan Phượng đã thực hiện tiêm vắc xin Covid 19, các bước ...
Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh

Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh

(LĐTĐ) Ngày 4/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành công văn 6288/BYT-MT về giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều ...
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Chiều 4/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, trao ...
Không để nông sản “chết già” trên đồng ruộng chờ hết dịch

Không để nông sản “chết già” trên đồng ruộng chờ hết dịch

(LĐTĐ) Ai đã đến Thanh Trì vào những ngày tháng 8 hẳn từng ấn tượng với những ruộng ngô vào mùa thu hoạch, vàng ruộm cả cánh đồng. Thế nhưng mùa ...
Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ ...
Bộ Nội vụ đề xuất quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức bằng hồ sơ điện tử

Bộ Nội vụ đề xuất quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức bằng hồ sơ điện tử

(LĐTĐ) Bộ Nội vụ đang đăng tải và lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, ...

Tin khác

Trần Văn Tươi - Từ kỹ sư dầu khí đến người tiên phong đổi mới trong ngành thủy sản

Trần Văn Tươi - Từ kỹ sư dầu khí đến người tiên phong đổi mới trong ngành thủy sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, ngành Thủy sản Việt Nam đã chứng kiến sự góp mặt của những lĩnh vực mới, được khai phá bởi những doanh nhân sở hữu tư duy chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới tại thị trường nội địa. Một trong những gương mặt đại diện nổi bật chính là anh Trần Văn Tươi, Giám đốc điều hành thương hiệu Rong Nho Trường Thọ (Công ty TNHH Seagrapes Vietnam) - người đã tiên phong một hướng đi mới trong lĩnh vực nuôi trồng và sản xuất rong nho biển trong những năm gần đây.
Tôi sẽ hết sức cố gắng làm thật tốt vai trò cầu nối giữa người dân với diễn đàn Quốc hội

Tôi sẽ hết sức cố gắng làm thật tốt vai trò cầu nối giữa người dân với diễn đàn Quốc hội

(LĐTĐ) Sáng ngày 11/5/2021, các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên tại Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp trong “cuộc chơi” CPTPP: Có bột mới gột nên hồ!

Doanh nghiệp trong “cuộc chơi” CPTPP: Có bột mới gột nên hồ!

(LĐTĐ) Sau hai năm thực thi hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhiều doanh nghiệp cho rằng sự thua kém về năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp so với các đối thủ chính là một trong những nguyên nhân làm cản trở việc hiện thực hóa các cơ hội kỳ vọng từ CPTPP và các hiệp định thương mại tự do trong tương lai.
6 doanh nhân Việt lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới

6 doanh nhân Việt lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới

Trong danh sách tỷ phú USD toàn cầu mà Forbes vừa công bố, Việt Nam có 6 đại diện. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.
Sữa tươi chứa tổ yến của Vinamilk lần đầu xuất ngoại sang đảo quốc sư tử

Sữa tươi chứa tổ yến của Vinamilk lần đầu xuất ngoại sang đảo quốc sư tử

(LĐTĐ) Tiếp nối sữa tươi Organic, sữa đậu nành hạt, vừa qua Vinamilk tiếp tục xuất khẩu lô sản phẩm cao cấp “Sữa tươi tiệt trùng chứa tổ yến” đầu tiên đi Singapore. Sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp này cũng mới được Vinamilk chính thức ra mắt tại Việt Nam vào năm 2020 và đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường trong nước.
Sự tiến lên của thế hệ phụ nữ Việt làm chủ doanh nghiệp

Sự tiến lên của thế hệ phụ nữ Việt làm chủ doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bằng sự hiểu biết và bản lĩnh của mình, các nữ doanh nhân đã và đang tiếp tục hành trình quảng bá những sản phẩm mang đậm chất Việt Nam tới người tiêu dùng trên toàn cầu.
EVN Hà Nội hoàn thành sớm nhiều chỉ tiêu trong năm 2020

EVN Hà Nội hoàn thành sớm nhiều chỉ tiêu trong năm 2020

(LĐTĐ) Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đạt 20,03 tỷ kWh (tăng 2,63% so với năm 2019); chỉ số SADI toàn Tổng công ty là 173,50 phút (giảm 791 phút so với năm 2016). Song song với đó, trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên EVN Hà Nội tiếp tục hoàn thành vượt kế hoạch và về đích sớm nhiều chỉ tiêu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao…
Bà Nguyễn Thị Nga – Doanh nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh Đại sứ Thương mại toàn cầu 2020

Bà Nguyễn Thị Nga – Doanh nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh Đại sứ Thương mại toàn cầu 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG là doanh nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh Đại sứ Thương mại toàn cầu 2020. Giải thưởng do tổ chức Women in International Trade (OWIT) - Hoa Kỳ trao tặng.
Năm 2020, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỉ đồng

Năm 2020, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỉ đồng

(LĐTĐ) Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức do dịch Covid-19, tuy nhiên, với nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu ước đạt 23.507 tỉ đồng, bằng 97,5% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 11.590 tỉ đồng… Đó là thông tin được Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 vừa qua.
Bánh kẹo Bảo Hưng khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

Bánh kẹo Bảo Hưng khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

(LĐTĐ) Lấy chữ tín và cung cách phục vụ làm đầu cộng với chiến lược kinh doanh và hướng đi đúng đắn, gần 30 năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng ngày càng được ưa chuộng trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động