Doanh nghiệp trong “cuộc chơi” CPTPP: Có bột mới gột nên hồ!

(LĐTĐ) Sau hai năm thực thi hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhiều doanh nghiệp cho rằng sự thua kém về năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp so với các đối thủ chính là một trong những nguyên nhân làm cản trở việc hiện thực hóa các cơ hội kỳ vọng từ CPTPP và các hiệp định thương mại tự do trong tương lai.
Doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội từ CPTPP cho xuất nhập khẩu Nhiều doanh nghiệp còn lơ mơ về CPTPP

Nhiều cản trở đến từ chính doanh nghiệp

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố tại Hội thảo “Hai năm thực thi Hiệp định CTCPP tại Việt Nam: Đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp”, về những yếu tố mà doanh nghiệp cho rằng sẽ cản trở việc hiện thực hóa các cơ hội kỳ vọng từ CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) trong tương lai, đứng trong tốp đầu là sự thua kém về năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp so với các đối thủ, tiếp theo các các biến động và bất định của thị trường.

Doanh nghiệp trong “cuộc chơi” CPTPP: Có bột mới gột nên hồ!
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) đưa ra một số khảo sát tại Hội thảo.

Cạnh đó, nhóm lực cản thứ ba là liên quan tới yếu tố từ góc độ các cơ quan Nhà nước, như tình trạng thiếu thông tin về các cam kết, cách hiểu và vận dụng các cam kết, sự chậm chạp, vướng mắc, thiếu linh hoạt cũng như các hạn chế khác trong tổ chức thực thi CPTPP và các FTA của các cơ quan Nhà nước. Cuối cùng là một số nguyên nhân kỹ thuật như quy tắc xuất xứ quá khó đáp ứng, cam kết FTA bất lợi cho doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, nhiều nguyên nhân đến từ chính các doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), có tới 75,27% doanh nghiệp không biết có lợi ích gì từ CPTPP để tận dụng; 60,22% doanh nghiệp giao dịch không liên quan tới cam kết CPTPP hoặc đã hưởng ưu đã khác phù hợp hơn; 32,26% không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan; 13,98% không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng… để xuất khẩu đi CPTPP; 16,13% do văn bản thực thi phía Việt Nam ban hành chậm chễ, khó hiểu; khoảng từ 13-16% doanh nghiệp gặp vướng mắc khi xin cấp chứng nhận xuất xứ CPTPP, vướng mắc khi làm thủ tục tại cảng cho hàng nhập khẩu về; vướng mắc khi làm thủ tục với các cơ quan khác của Việt Nam và các cơ quan của nước CPTPP. Bà Thu Trang cho rằng, “Dường như sự chủ động tìm hiểu thông tin của các doanh nghiệp đang là vấn đề lớn nhất cản trở họ hưởng lợi từ ưu đãi này của Hiệp định”.

So với khảo sát năm 2016 của VCCI về cùng vấn đề, kết quả này cho thấy những ngạc nhiên tích cực. Nếu như 5 năm trước, bất cập trong thực thi của cơ quan Nhà nước là những lý do chủ yếu cản trở doanh nghiệp (81%-84%) thì nay đây chỉ là vấn đề với khoảng phân nửa các doanh nghiệp, và đứng sau những nguyên nhân chủ quan từ năng lực cạnh tranh của bản thân doanh nghiệp. So với trước đây, doanh nghiệp đã bớt lo lắng hơn từ góc độ thể chế, và cũng đã đối mặt với thực tế rằng, thách thức lớn nhất trong hội nhập là chính bản thân mình.

Để chuẩn bị cho một tương lai xa mà ở đó CPTPP và các FTA có thể là một trợ lực hiệu quả, 3/4 các doanh nghiệp cho biết họ đã hoặc đang có kế hoạch điều chỉnh kinh doanh để tận dụng các Hiệp định này. Các doanh nghiệp dân doanh chú trọng vấn đề kỹ năng quản lý và quảng bá sản phẩm. Trong khi đó các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước lại tập trung vào vấn đề đào tạo nâng cao năng lực của cả cán bộ quản lý và người lao động cũng như vấn đề công nghệ để tăng năng suất. Còn các FDI ưu tiên việc chuyển đổi nguồn cung nguyên vật liệu để tận dụng tốt hơn các ưu đãi thuế quan theo CPTPP và các FTA.

Đối với 1/4 các doanh nghiệp còn lại không có kế hoạch điều chỉnh gì cho tương lai hội nhập CPTPP và các FTA, lý do lớn nhất lại là bởi họ không có đủ năng lực, nguồn lực để làm hoặc không biết phải điều chỉnh thế nào dù biết là điều chỉnh là cần thiết (39% doanh nghiệp nêu lý do này). Nhìn sâu hơn vào nhóm này thì thấy đây phần lớn là các doanh nghiệp dân doanh. Với phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhóm này có năng lực và nguồn lực hạn chế và lại là đối tượng dễ bị tác động bởi hội nhập. Đây chính là nhóm rất cần được quan tâm trong các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà nước, bởi bản thân họ có nhu cầu, cũng sẽ sẵn sàng để chủ động tận dụng tốt các hỗ trợ cho những điều chỉnh cần thiết.

Cũng có một tỷ lệ nhất định (28-36%) các doanh nghiệp lựa chọn không điều chỉnh do không nhìn thấy sự cần thiết của việc điều chỉnh hay chuyển đổi. Họ hoặc là tự tin năng lực hiện tại đã đủ để tận dụng các cơ hội từ các FTA, hoặc là cho rằng các FTA không có tác động gì tới tương lai kinh doanh của họ. Chỉ có chưa đầy 5% doanh nghiệp lựa chọn không điều chỉnh bởi không tin việc này có tác dụng gì cho mình.

Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu cơ hội

Theo đánh giá của VCCI, từ các kết quả thực thi hai năm đầu thực thi CPTPP, có thể thấy Hiệp định này đã có những tác động tích cực bước đầu, mang tới những lợi ích thực tế cho một số doanh nghiệp. Mặc dù vậy, những gì đã đạt được còn thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, mà nguyên nhân không chỉ từ các biến cố khách quan như tình hình căng thẳng thương mại toàn cầu hay đại dịch Covid-19, mà còn ở các vấn đề chủ quan của chính Nhà nước và các doanh nghiệp. Trên cơ sở các phát hiện này, Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam có thể rút kinh nghiệm để “dọn mình” tốt hơn, sẵn sàng thực thi hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Với Chính phủ, công tác rà soát tính tương thích và chuẩn bị cho việc xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với các cam kết thể chế trong CPTPP cần được thực hiện cẩn trọng hơn, với cái nhìn liên ngành, nhấn mạnh yêu cầu thẩm định kỹ càng và với tham vấn chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp. Các Bộ, ngành chịu trách nhiệm dự thảo các văn bản, quy định nội luật hóa cam kết CPTPP cần dự trù thời gian cho công việc này, tiến hành triển khai ngay khi có thể chứ không nên đợi tới thời điểm cam kết có hiệu lực mới bắt đầu soạn thảo.

Liên quan tới việc tổ chức thực thi CPTPP, cần có một đầu mối chính thức để thông tin, tư vấn và giải thích về nội dung cam kết cho doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm thực thi. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi tình hình, tổng hợp các vướng mắc và có biện pháp xử lý kịp thời. Hoạt động phổ biến tuyên truyền về CPTPP trong thời gian tới cần đi vào chi tiết, với các nội dung được thiết kế theo hướng thực tiễn, ngắn gọn, phù hợp với mối quan tâm của từng nhóm đối tượng doanh nghiệp cụ thể.

Các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần tập trung vào các hoạt động thực chất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, xúc tiến thương mại ở tầm quốc gia một cách hệ thống đặc biệt là ở các thị trường mới, cập nhật thông tin thị trường và kết nối cung cầu. Các hoạt động này cũng cần được thiết kế theo các nhóm đối tượng riêng, với ưu tiên đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Với các doanh nghiệp, chủ động tìm hiểu cơ hội, cam kết CPTPP và hành động hiện thực hóa những lợi ích từ Hiệp định là đòi hỏi quan trọng nhất. Nâng cao năng lực cạnh tranh mà bắt đầu từ năng lực cạnh tranh của sản phẩm không chỉ là công việc thường xuyên phải thực hiện mà còn là chìa khóa để doanh nghiệp chớp được các cơ hội từ quá trình hội nhập CPTPP và các FTA.Liên kết và hợp tác trong kinh doanh để cùng mạnh, qua đó thu lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ quá trình này cũng là điều cần đặc biệt chú ý. Cũng như vậy, thay vì những nỗ lực đơn lẻ kém hiệu quả, doanh nghiệp cần hợp tác để vận động chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó giải phóng sức sáng tạo và hội nhập thành công./.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội: Kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa ...
Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, ...
Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023

Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023

(LĐTĐ) Sáng 30/1, tại trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023”.
Sa Pa hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Sa Pa hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(LĐTĐ) Bất chấp thời tiết lạnh, mưa phùn nhẹ và sương mù, các điểm du lịch tại Sapa (tỉnh Lào Cai) vẫn thu hút lớn lượng khách tới tham quan, nghỉ ...
Bài 1: Bức tranh giao thông đa sắc màu

Bài 1: Bức tranh giao thông đa sắc màu

(LĐTĐ) LTS: Văn hóa giao thông có thể hiểu là cách ứng xử của con người với các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

(LĐTĐ) Ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường dự án sân bay quốc tế Long ...
Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bổ sung một số điều liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Tin khác

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
CEO Mai Kiều Liên: Thành công luôn đi đôi với tư duy sáng tạo, đổi mới

CEO Mai Kiều Liên: Thành công luôn đi đôi với tư duy sáng tạo, đổi mới

(LĐTĐ) Trong hơn 46 năm làm việc tại Vinamilk, trong đó có 3 thập kỉ ở cương vị Tổng Giám đốc, bà Mai Kiều Liên được biết đến như một lãnh đạo nổi tiếng với tinh thần luôn đổi mới sáng tạo, không ngại thay đổi.
CEO UDIC Giang Quốc Trung được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

CEO UDIC Giang Quốc Trung được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

(LĐTĐ) Tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vinh dự là 1 trong 60 doanh nhân được tôn vinh.
Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Thanh Trì lần thứ 3

Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Thanh Trì lần thứ 3

(LĐTĐ) Chiều 11/10, Hội Doanh nghiệp huyện Thanh Trì (Hà Nội) tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần “Kiến tạo giá trị mới - Đồng hành cùng phát triển”.
Để doanh nghiệp tiến nhanh về phía trước

Để doanh nghiệp tiến nhanh về phía trước

(LĐTĐ) Doanh nghiệp là chủ thể cạnh tranh của nền kinh tế. Thành hay bại của nền kinh tế cộng đồng doanh nghiệp đóng góp phần đặc biệt quan trọng. Do đó, việc các cơ quan hoạch định chính sách tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường kinh doanh tốt nhất trong một thế giới đầy biến động là chủ đề mà phóng viên báo LĐTĐ trò chuyện với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Danh dự Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình nhân dịp giới doanh nhân cả nước đang hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Hà Tĩnh: Người dân mạnh dạn đầu tư nuôi dúi rừng và chồn hương thu lợi nhuận cao

Hà Tĩnh: Người dân mạnh dạn đầu tư nuôi dúi rừng và chồn hương thu lợi nhuận cao

(LĐTĐ) Tại Hà Tĩnh, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình chăn nuôi kém hiệu quả sang nuôi dúi rừng và nuôi chồn hương mang lại hiệu quả cao.
Ba nữ doanh nhân Việt Nam được trao tặng tài trợ từ Chương trình She’s Next

Ba nữ doanh nhân Việt Nam được trao tặng tài trợ từ Chương trình She’s Next

(LĐTĐ) Được mở rộng từ Chương trình tài trợ She’s Next toàn cầu, ba nữ chủ doanh nghiệp Việt Nam đã nhận khoản tài trợ 10.000 đô la Mỹ và khóa huấn luyện 1 năm của IFundWomen để phát triển và mở rộng hoạt động doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động