M
15/08/2020 18:42

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2020.    

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Trường Mầm non Sao Sáng
Phát động phong trào tiết kiệm trong hệ thống công đoàn, dành nguồn lực chăm lo cho đoàn viên
Ưu tiên dành kinh phí công đoàn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã ban hành văn bản số 13/HD- LĐLĐ hướng dẫn việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19.

Theo đó, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố hướng dẫn các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện việc việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 như sau:

Đối với việc thu kinh phí công đoàn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2020. Các đơn vị bị ảnh hưởng nộp hồ sơ về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của mình hoặc LĐLĐ quận, huyện tại địa phương để được hướng dẫn.

5738 ho tro hoang mai
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn quận Hoàng Mai gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19. Ảnh minh họa.

Về đoàn phí công đoàn, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000đ/tháng) thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Các đối tượng còn lại thực hiện đóng đoàn phí công đoàn theo quy định.

Thời gian áp dụng từ 23/1/2020 đến hết thời điểm 31/12/2020. Công đoàn cơ sở có đoàn viên có thu nhập phù hợp với yêu cầu nêu trên, nộp hồ sơ xin miễn đóng đoàn phí công đoàn tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của mình. Các công đoàn cơ sở đã thực hiện nộp đoàn phí trước khi có hướng dẫn này, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, cấp bù trừ lại cho công đoàn cơ sở khi cấp kinh phí 2%.

Đối với việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 thực hiện theo đúng công văn 370/LĐLĐ ngày 18/6 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, mức chi tối đa 500.000 đồng/người. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn tài chính tích lũy tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tổng mức chi không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố.

Trường hợp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có nguồn chi, căn cứ vào hồ sơ đề nghị của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi hồ sơ lên LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách pháp luật để thẩm định, hỗ trợ.

Phạm Diệp

Nguồn :