Đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô

(LĐTĐ) Sau hơn 8 năm Luật Thủ đô có hiệu lực, tổng kết quá trình thi hành, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đánh giá, Luật đã có những tác động tích cực nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô chưa đạt kết quả như mong muốn, vì vậy, Thành phố đề xuất sửa đổi toàn diện Luật, nhằm thực sự tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong phát triển đời sống kinh tế - xã hội.
Hà Nội đề xuất sớm sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô Chủ tịch Quốc hội: Phải xác định rõ vị trí của Thủ đô là trái tim của cả nước Để Thủ đô phát triển xứng tầm

Kết quả chưa như mong muốn

Tổng kết 8 năm thi hành Luật Thủ đô, UBND Thành phố cho biết, trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2016-2020, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, đóng góp tích cực trong tăng trưởng của cả nước, bình quân 2016-2020 tăng 6,73%, mặc dù không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng cũng cao hơn bình quân chung cả nước. Thủ đô ngày càng xứng đáng hơn với vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô
Luật Thủ đô đã có những tác động tích cực nhất định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Ảnh minh họa: Viết Thành

Thành phố đã huy động được nguồn vốn đầu tư tương đối lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thuận lợi hơn. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạt kết quả quan trọng; phát triển khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân được bảo đảm và nâng cao…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành còn chưa đạt kết quả như mong muốn. Về phát triển kinh tế, mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước với sức chống chịu khá tốt trước những tác động từ bên ngoài và đại dịch Covid-19, nhưng nhìn chung kinh tế Thủ đô phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

Theo UBND Thành phố, việc sửa Luật Thủ đô cần được tập trung nghiên cứu, đề xuất vào các chính sách như sau: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho Thủ đô được chủ động quyết định về tổ chức, bộ máy, cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, biên chế, chế độ hợp đồng chuyên môn, tiền lương, thu nhập; chính sách thu hút, huy động nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, có chính sách nâng cao năng lực, tính ổn định về tài chính, ngân sách của Thủ đô; huy động nguồn lực đầu tư của xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; chính sách về quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng kỹ thuật; chính sách về bảo vệ môi trường và huy động, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển nông thôn.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác quy hoạch chưa đạt yêu cầu về tiến độ đề ra, chất lượng của một số đề án quy hoạch, quản lý quy hoạch còn hạn chế. Tỷ lệ đô thị hóa thấp, phát triển chưa đồng đều. Về phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vai trò, vị thế của Thủ đô.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành pháp luật nói chung, Luật Thủ đô nói riêng có nơi, có lúc còn thiếu quyết liệt, ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm. Trong tổ chức thi hành luật còn có biểu hiện buông lỏng quản lý ở một số khâu, sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và Thành phố trong thi hành Luật Thủ đô có lúc còn chưa chặt chẽ…

Bên cạnh đó, một số nội dung của Luật Thủ đô chậm hoặc chưa được quy định chi tiết để thực hiện thống nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật. Việc tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong thi hành Luật chưa kịp thời. Nhiều vấn đề lớn do lịch sử để lại từ trước khi ban hành Luật đến nay vẫn chưa có đủ điều kiện để giải quyết dứt điểm như vấn đề trường học, bệnh viện, trục đường giao thông, thoát nước, nhà tập thể, chung cư cũ, biệt thự cũ, nhà siêu mỏng, siêu méo, các dự án xây dựng cao tầng trong nội đô...

Khẳng định giá trị của Luật Thủ đô

Chính vì vậy, thành phố Hà Nội đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô nói riêng và pháp luật về Thủ đô nói chung, kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Hà Nội…

Đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô
Ảnh minh họa: Viết Thành

Về định hướng sửa đổi, thành phố Hà Nội xác định sửa Luật Thủ đô nhằm kịp thời thể chế các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn trong Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ Quy hoạch Thành phố và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi được điều chỉnh, ban hành).

Đồng thời, tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền Thành phố theo hướng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, giảm tầng nấc trung gian, năng động, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền đô thị và nông thôn. Tăng cường phân quyền, phân cấp cho Thủ đô trên các lĩnh vực, tổ chức bộ máy chính quyền, biên chế, tài chính - ngân sách, đầu tư, xây dựng, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, an sinh xã hội, nông nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự... nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo, tăng tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của Thành phố.

Xây dựng những cơ chế chính sách mới, có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế, phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, phù hợp điều kiện thực tiễn và mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “xanh, thông minh - hiện đại", với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước". Thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, trở thành động lực phát triển của vùng, của đất nước. Đặc biệt, Thành phố đề xuất: “Khẳng định giá trị của Luật Thủ đô, nguyên tắc "ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô khi có sự mâu thuẫn, quy định khác nhau giữa Luật Thủ đô và Luật chuyên ngành". /.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân

(LĐTĐ) Theo Giám đốc Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực Phụ nữ Ngô Thị Thu Hà: “Thông tin đất đai càng minh bạch sẽ giúp cho ...
Lấy ý kiến người dân về tổ chức giao thông trên tuyến xe buýt nhanh BRT

Lấy ý kiến người dân về tổ chức giao thông trên tuyến xe buýt nhanh BRT

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang nghiên cứu phương án để đảm bảo phát huy hết làn đường ưu tiên hiện có của buýt nhanh BRT. ...
HLV Đinh Thế Nam: “U19 Việt Nam sẽ nỗ lực để cống hiến những trận đấu đẹp mắt cho khán giả”

HLV Đinh Thế Nam: “U19 Việt Nam sẽ nỗ lực để cống hiến những trận đấu đẹp mắt cho khán giả”

(LĐTĐ) Phát biểu trong buổi họp báo trước các trận đấu vòng bảng của giải U19 Đông Nam Á 2022, Huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định Đội tuyển U19 ...
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Công đoàn năm 2022, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân lao động (CNLĐ), mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) ...
Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km ...
Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm bước sang ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nội ...
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ việc

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ việc

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chiều ngày 1/7, lãnh đạo Sở Y tế và Công an thành phố Hà Nội đã ...

Tin khác

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm bước sang ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường với các nội dung: Tái chất vấn liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công và quản lý sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử quận.
Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ trong quý II năm 2022

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ trong quý II năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 1/7, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022. Đồng chí Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì họp báo. Cùng dự có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục và y tế

Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục và y tế

(LĐTĐ) Tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward, tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, sáng 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, 3 lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển trong những năm tới, đó là: Văn hóa, giáo dục và y tế, cũng là những thế mạnh của Vương quốc Anh và hai bên đang có rất nhiều dư địa để hợp tác.
Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất

Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất

(LĐTĐ) Sáng 1/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XVI, dự kiến diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 8/7/2022. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp báo.
Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

(LĐTĐ) Tròn 1 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại Hà Nội, tổ chức bộ máy chính quyền đã gọn, nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.
Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 7,5-8%...
Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây

Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 29 và 30/6, Đoàn Thanh niên thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2027.
HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III

HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III

(LĐTĐ) Sáng nay (30/6), Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Nam Từ Liêm đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.
Huyện Phú Xuyên: Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang

Huyện Phú Xuyên: Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang

(LĐTĐ) Ngày 29/6, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Nhiều hoạt động đặc sắc góp phần tăng sức hút không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

Nhiều hoạt động đặc sắc góp phần tăng sức hút không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

(LĐTĐ) Sau 2 tháng đi vào hoạt động, không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Đáng chú ý, thị xã Sơn Tây cũng không ngừng hoàn thiện, bổ sung nhiều hoạt động, dịch vụ trên tuyến phố để nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn.
Xem thêm
Phiên bản di động