Để chuyển đổi số là nhu cầu cấp thiết, vấn đề “sống còn”

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh cần thay đổi phương pháp tiếp cận về chuyển đổi số. Khi nào nhận thức được đây là việc “sống còn”, tự thân phải cần đổi mới; cá nhân từng lĩnh vực, từng khâu chuyên môn phải thay đổi, hiện đại hóa hơn, hiệu quả, năng suất cao hơn, phục vụ tốt hơn mới thành công.
Hà Nội: Tích cực xây dựng chính quyền số, công dân số Hà Nội: Nhiều cơ quan chủ động ứng phó bão Talim

Thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội đã nhận thức nghiêm túc, sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, UBND Thành phố đã ban hành 30 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt 857 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 10/6/2023, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.875 thủ tục hành chính, trong đó cấp Sở, cơ quan tương đương Sở là 1.385 thủ tục, cấp huyện là 339 thủ tục và cấp xã là 151 thủ tục. Các sở, ngành thành phố đã phê duyệt 428 quy trình; các quận, huyện, thị xã ban hành 1.684 quy trình; cấp xã ban hành 2.962 quy trình và 113 quy trình liên thông cấp xã và huyện.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận Một cửa quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận Một cửa quận Nam Từ Liêm.

Về việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an Thành phố thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật...

Tính đến ngày 28/6/2023, toàn Thành phố đã kích hoạt 4.220.601/6.220.864 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 67,8%. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung thực hiện việc số hóa, cập nhật dữ liệu theo chỉ đạo của bộ, ngành chủ quản, hướng đến xây dựng, hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác. Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai nhiều giải pháp để làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trên địa bàn.

Về công tác chuyển đổi số, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng chia sẻ, Thành phố đã xây dựng, ban hành các quy chế quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của thành phố. Thành phố đã ban hành quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến với mức thu bằng “0” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến, thực hiện đến hết ngày 31/12/2025.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, một số quận, huyện đã nhận thức vai trò của chuyển đổi số và chủ động trong việc đề xuất, triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì vận hành khai thác Trang/Cổng thông tin điện tử phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định. Việc khai thuế điện tử đã được áp dụng phổ biến với tỷ lệ 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; 100% hồ sơ hoàn thuế được xử lý điện tử.

"Đến nay, Thành phố đã cấp được 12.188 chữ ký số cho cán bộ, công chức. Thành phố đã thực hiện kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố với các bộ, ngành theo quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan của thành phố được cấp, khai thác, sử dụng hộp thư điện tử công vụ trao đổi thông tin trong công việc", ông Nguyễn Việt Hùng cho biết.

Để người dân đến Thủ đô ít phải sử dụng giấy tờ nhất

Làm việc với thành phố Hà Nội về kết quả 6 tháng đầu năm 2023 trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, với quyết tâm chính trị lớn, vào cuộc đồng bộ, Hà Nội đã có những kết quả tích cực. 44/65 những vấn đề khó khăn đã được giải quyết trong thời gian rất ngắn. Các công việc có nội dung, địa chỉ rõ ràng.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Hà Nội phát huy kinh nghiệm, cùng các Bộ tháo gỡ vướng mắc và khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp thu, tiếp tục trăn trở cùng các đồng chí để giải quyết; Báo cáo các bộ, ngành, Thủ tướng để giải quyết.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý các vấn đề như pháp lý, hạ tầng, dữ liệu, con người, công nghệ… là những vấn đề có độ mở lớn, Hà Nội cần chủ động, không phải thuần túy theo khuôn mẫu cần sáng tạo, linh hoạt trên nền tảng cơ bản.

Nhấn mạnh việc giữ niềm tin của người dân với xã hội là vô cùng quan trọng, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, việc cung cấp thông tin phải chính xác, đảm bảo đúng thời hạn để người dân được thực hiện. “Làm sao để người dân ở Hà Nội, người tỉnh khác đến Hà Nội, khách quốc tế đến Thủ đô ít phải sử dụng giấy tờ nhất”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Để chuyển đổi số là nhu cầu cấp thiết, vấn đề “sống còn”
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan trình diễn mô hình chuyển đổi số.

Nhấn mạnh việc cần thay đổi phương pháp tiếp cận về chuyển đổi số, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng: “Khi nào chúng ta còn “khoán trắng” cho tin học, cán bộ tin học, trung tâm tin học thì lúc đó chúng ta còn thất bại. Khi nào nhận thức được chuyển đổi số là “sống còn”, bản thân chúng ta phải tự muốn đổi mới trong từng lĩnh vực, từng khâu để năng suất cao hơn thì khi đó chúng ta mới thành công được”.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới phải được triển khai một cách tổng thể, toàn diện nhưng cần ưu tiên chất lượng hơn số lượng; ưu tiên phát triển dữ liệu; ưu tiên bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực.

Cần huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức triển khai cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Đề án 06 tại từng sở, ngành, UBND các cấp phải đi vào thực chất, mang lại giá trị thiết thực cho chính quyền, người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đặc biệt nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu là nguồn tài nguyên mới và là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; cần phải có tính liên kết, liên thông, chia sẻ cao giữa các đơn vị của thành phố, giữa các cấp chính quyền, giữa công và tư. Cần hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn thành phố để kết nối, chia sẻ phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động;

Đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Đẩy mạnh xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành; Đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định Thành phố sẽ huy động, đảm bảo nguồn lực cho cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông tạo đồng thuận xã hội, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số và triển khai Đề án 06.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mùa bão

Mùa bão

(LĐTĐ) Mùa bão mang đến sự lo lắng và chênh vênh, nhưng qua thử thách, giá trị của sự kiên cường và vẻ đẹp sau cơn bão được hiển lộ. Những ngày mưa bão giúp khám phá sức mạnh nội tâm, yêu thiên nhiên, và tìm thấy sự bình yên thực sự.
Cử hành nghi lễ cầu nguyện cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cử hành nghi lễ cầu nguyện cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Trong niềm kính trọng và tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 23/7, hơn 1.500 tăng ni đang tham gia an cư kiết hạ tại 18 trường hạ thuộc Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã trang nghiêm cử hành nghi lễ cầu nguyện cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cán bộ, công nhân viên EVNHANOI tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27/7

Cán bộ, công nhân viên EVNHANOI tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27/7

(LĐTĐ) Thấm nhuần đạo lý, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa và dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Doanh nghiệp Thủ đô và “cơ hội vàng” từ các Hiệp định FTA

Doanh nghiệp Thủ đô và “cơ hội vàng” từ các Hiệp định FTA

(LĐTĐ) Với 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các Hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết với các nước, đây được xem là “cơ hội vàng” cho những doanh nghiệp xuất khẩu cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng bứt phá, tuy nhiên, làm sao để tận dụng triệt để các cơ hội mà FTA mang lại, đó là câu hỏi không chỉ của riêng đối với các doanh nghiệp.
Đẩy mạnh số hóa để làng nghề Thủ đô phát triển

Đẩy mạnh số hóa để làng nghề Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Với sự phát triển của khoa học công nghệ, thời gian qua, nhiều làng nghề của Thủ đô đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh việc đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất, quảng bá thương hiệu. Nhờ đó, không chỉ vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề được khắc phục, mà các sản phẩm làng nghề còn tận dụng cơ hội và xu thế công nghệ số để vươn ra thị trường thế giới.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua

(LĐTĐ) Ngày 23/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.
Hà Nội hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Hà Nội hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(LĐTĐ) Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Hà Nội sẽ hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tin khác

Hà Nội ngừng các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang

Hà Nội ngừng các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang

(LĐTĐ) Trong 2 ngày Lễ Quốc tang (ngày 25 - 26/7/2024) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn.
100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

100% cán bộ, viên chức hoàn thành cài đặt ứng dụng iHanoi trước ngày 30/7

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên iHanoi đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 30/7/2024.
Tăng cường tuyên truyền 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tăng cường tuyên truyền 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo Thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Hà Nội ban hành Công điện nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội ban hành Công điện nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đối với 37.375 nhà trọ (đạt 100%), yêu cầu 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện, đến nay có 4.999 cơ sở đã hoàn thành thực hiện các giải pháp trước mắt để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; đã tổ chức kiểm tra đối với 100% cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Cục Thuế thành phố Hà Nội: Xây dựng “cơ quan thuế số” tiến tới “cơ quan thuế thông minh”

Cục Thuế thành phố Hà Nội: Xây dựng “cơ quan thuế số” tiến tới “cơ quan thuế thông minh”

(LĐTĐ) Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành.
Hà Nội: Việc phân cấp, ủy quyền đã đi vào cuộc sống

Hà Nội: Việc phân cấp, ủy quyền đã đi vào cuộc sống

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong năm 2023, Hà Nội đã tập trung rà soát các thủ tục hành chính để phân cấp, ủy quyền. Đến nay, Thành phố đã phân cấp khoảng gần 40% thủ tục hành chính (vượt chỉ tiêu so với Chính phủ đề ra).
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”

(LĐTĐ) Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” dự kiến diễn ra từ ngày 23/8 đến 25/8 bao gồm các hoạt động của Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, bãi đỗ xe

Lãnh đạo Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, bãi đỗ xe

(LĐTĐ) Dự kiến tháng 11 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, môi trường trên địa bàn Thành phố.
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động