M
15/07/2020 12:14

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mỗi xã một sản phẩm

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức 31 hội nghị triển khai từ thành phố đến cơ sở; tổ chức hàng chục lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP với gần 2.000 người tham dự.

Hà Nội: Đẩy mạnh xúc tiến, đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng cả nước
Lan tỏa thương hiệu sản phẩm OCOP của Thủ đô
Hà Nội công bố 275 sản phẩm OCOP

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP đã góp phần tuyên truyền cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông thôn và Chương trình OCOP; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các mô hình, cách làm hay của các tổ chức, cá nhân thực hiện thành công Chương trình OCOP.

mo co hoi ket noi giao thuong cac san pham ocop
Thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP. (Ảnh Mai Quý)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, thời gian qua, Sở đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực về Chương trình OCOP. Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức 31 hội nghị triển khai từ thành phố đến cơ sở, trong đó tổ chức 01 hội nghị OCOP cấp thành phố, 30 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền Chương trình OCOP vào tuyên truyền Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” với gần 30 đơn vị truyền thông của Trung ương và Hà Nội.

Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP cũng được chú trọng triển khai. Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức 31 lớp đào tạo, tập huấn với gần 2 nghìn người tham dự. Năm 2020, sẽ tổ chức 141 lớp đào tạo, tập huấn về Chương trình OCOP với trên 8 nghìn người tham dự.

Trong đó, có 01 lớp là đối tượng là Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp thành phố; 15 lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP thuộc cấp huyện, cấp xã và 125 lớp đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, hợp tác xã, trang trại...

Để thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Chương trình OCOP và đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngay từ đầu năm 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố đã phối hợp với một số cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương và thành phố tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình theo nhiều hình thức dưới dạng chuyên trang, chương trình, bài viết, tin; phát hành 6.000 cuốn ấn phẩm tuyên truyền về Chương trình OCOP.

Mạnh Quân

Nguồn :