Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và phối hợp hiệu quả với chính quyền cùng các ngành chức năng liên quan để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Đồng bộ các giải pháp

Chia sẻ về việc triển khai các giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại đơn vị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, bên cạnh việc triển khai tài liệu tuyên truyền thành lập tổ chức Công đoàn tới các đơn vị doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn, LĐLĐ quận đã thường xuyên rà soát, lên danh sách các đơn vị chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng nghiêm túc trong việc đóng kinh phí Công đoàn để phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường có doanh nghiệp cùng tham gia vận động doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Với sự ủng hộ của các cấp ủy đảng và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, năm 2021, LĐLĐ huyện Đông Anh đã thành lập được 19/15 CĐCS (đạt 126,7%).

Ngoài ra, LĐLĐ quận phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận rà soát các Chi bộ chưa có tổ chức Công đoàn để vận động thành lập; đề nghị UBND quận chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Công đoàn. Nhờ đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn quận thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cũng cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, LĐLĐ huyện đã chủ động cùng với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu với Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; tham mưu với Huyện ủy tổ chức hội nghị làm việc với Bí thư Đảng ủy một số xã có doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã có tổ chức Đảng, nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn để giao nhiệm vụ.

Cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng ban hành công văn gửi Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với lãnh đạo các xã, thị trấn tổ chức hội nghị gặp gỡ Giám đốc các doanh nghiệp và đại diện người lao động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn. Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tuyên truyền về chủ trương, đường lối, mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức Công đoàn và quyền lợi của đoàn viên, người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn; trực tiếp giải thích những băn khoăn, vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Đông Anh, sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu của LĐLĐ huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, năm 2021, LĐLĐ huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Cụ thể, so với chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao, LĐLĐ huyện đã phát triển được 614/450 đoàn viên (đạt 136,4%), thành lập được 19/15 CĐCS (đạt 126,7%) và giới thiệu 331/327 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt 101,2%). Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022, LĐLĐ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Nghiên cứu thí điểm các mô hình mới

Nhận thấy rõ hiệu quả trong việc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền cùng các ngành chức năng liên quan để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đề nghị các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các ngành chức năng liên quan như Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế… để rà soát, nắm chắc nguồn lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; phân loại doanh nghiệp theo số lao động để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Thời gian tới, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng sẽ phối hợp với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động Công đoàn; công tác tổ chức cán bộ và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tuyên truyền vận động thành lập 494 CĐCS, đạt 117,3% kế hoạch và phát triển 37.868 đoàn viên đạt 129,8% kế hoạch. Việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội cũng đạt kết quả rất tích cực, cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập 459/300 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 52,8%; kết nạp 35.180/20.000 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 75,9%. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 331/294 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên (đạt 112,6% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); giới thiệu được 9.409/9.031 đoàn viên ưu tú (đạt 104,2% kế hoạch); thành lập 58 CĐCS theo phương thức mới (đạt 156,8% kế hoạch).

Bên cạnh việc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề án thí điểm, các mô hình mới nhằm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh như: Thí điểm thành lập nghiệp đoàn, thu hút tập hợp người lao động khu vực lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn; đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, chuyên gia trong một số lĩnh vực như giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…; đồng thời, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để tăng cường nguồn nhân lực bổ sung cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong điều kiện khó khăn về biên chế cán bộ Công đoàn chuyên trách; ưu tiên bố trí nguồn tài chính Công đoàn đảm bảo chi cho các hoạt động vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” và các Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”. Qua đó, thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. /.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

(LĐTĐ) Trong phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời về việc ...
Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

(LĐTĐ) GS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Hà Nội cần bổ sung chính ...
Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Làng Yên Trường, xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là một ngôi làng cổ nổi tiếng. Ít ai biết, ngoài nếp rêu phong mà ít nơi có được ...
Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

(LĐTĐ) Trong thời đại bùng nổ dữ liệu và chia sẻ toàn cầu trên mạng Internet hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, ...
Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

(LĐTĐ) Làm rõ hơn về một số giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa Thủ đô trong thời kỳ mới, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học ...
Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

(LĐTĐ) Với chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, thời gian qua, loại hình “tour du lịch 0 đồng” đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Đối tượng bị lôi ...
Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh luôn được các cấp, ngành, địa phương tại Hà Nội dốc sức thực hiện. “Quả ...

Tin khác

Khẳng định vai trò của Ban Nữ công Công đoàn

Khẳng định vai trò của Ban Nữ công Công đoàn

(LĐTĐ) Ban Nữ công Công đoàn các cấp đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần động viên nữ CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Sôi nổi phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Sôi nổi phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhờ cụ thể hóa các nội dung cho phù hợp với từng lĩnh vực công việc, các tiêu chí của phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã trở thành động lực giúp mỗi nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội phát huy được năng lực, vượt mọi khó khăn, thử thách để đạt thành tích cao trong lao động sản xuất và thành công trong xây dựng hạnh phúc gia đình.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Sáng 21/3, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Công đoàn Thị trấn Vân Đình đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 1 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật với rất nhiều tiết mục đặc sắc và sôi nổi.
Công đoàn các KCX và CN TP Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

Công đoàn các KCX và CN TP Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn (CĐ) các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (KCX-CN) hiện có 30.646 CNVCLĐ, trong đó 23.237 đoàn viên với 62 công đoàn cơ sở. Thực hiện chỉ đạo từ CĐ cấp trên và tăng cường phối hợp các cấp CĐCS, năm 2022, CĐ KCX-CN TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống NLĐ, giúp họ vượt khó khăn, hăng say lao động sản xuất.
Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 17/3, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
“Giờ thứ 9+” mùa 2 sẽ lên sóng VTV3 từ 19/3

“Giờ thứ 9+” mùa 2 sẽ lên sóng VTV3 từ 19/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Chương trình Trò chơi truyền hình “Giờ thứ 9+” sẽ ra mắt mùa thứ 2 trên sóng của VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với VTV3 thực hiện.
Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (17/3), tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội diễn ra Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.
Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả

Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất luôn tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nữ đoàn viên, người lao động. Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng tích cực của chị em với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động