Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và phối hợp hiệu quả với chính quyền cùng các ngành chức năng liên quan để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Đồng bộ các giải pháp

Chia sẻ về việc triển khai các giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại đơn vị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, bên cạnh việc triển khai tài liệu tuyên truyền thành lập tổ chức Công đoàn tới các đơn vị doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn, LĐLĐ quận đã thường xuyên rà soát, lên danh sách các đơn vị chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng nghiêm túc trong việc đóng kinh phí Công đoàn để phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường có doanh nghiệp cùng tham gia vận động doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Với sự ủng hộ của các cấp ủy đảng và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, năm 2021, LĐLĐ huyện Đông Anh đã thành lập được 19/15 CĐCS (đạt 126,7%).

Ngoài ra, LĐLĐ quận phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận rà soát các Chi bộ chưa có tổ chức Công đoàn để vận động thành lập; đề nghị UBND quận chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Công đoàn. Nhờ đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn quận thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cũng cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, LĐLĐ huyện đã chủ động cùng với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu với Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; tham mưu với Huyện ủy tổ chức hội nghị làm việc với Bí thư Đảng ủy một số xã có doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã có tổ chức Đảng, nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn để giao nhiệm vụ.

Cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng ban hành công văn gửi Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với lãnh đạo các xã, thị trấn tổ chức hội nghị gặp gỡ Giám đốc các doanh nghiệp và đại diện người lao động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn. Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tuyên truyền về chủ trương, đường lối, mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức Công đoàn và quyền lợi của đoàn viên, người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn; trực tiếp giải thích những băn khoăn, vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Đông Anh, sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu của LĐLĐ huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, năm 2021, LĐLĐ huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Cụ thể, so với chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao, LĐLĐ huyện đã phát triển được 614/450 đoàn viên (đạt 136,4%), thành lập được 19/15 CĐCS (đạt 126,7%) và giới thiệu 331/327 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt 101,2%). Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022, LĐLĐ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Nghiên cứu thí điểm các mô hình mới

Nhận thấy rõ hiệu quả trong việc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền cùng các ngành chức năng liên quan để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đề nghị các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các ngành chức năng liên quan như Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế… để rà soát, nắm chắc nguồn lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; phân loại doanh nghiệp theo số lao động để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Thời gian tới, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng sẽ phối hợp với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động Công đoàn; công tác tổ chức cán bộ và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS…

Năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tuyên truyền vận động thành lập 494 CĐCS, đạt 117,3% kế hoạch và phát triển 37.868 đoàn viên đạt 129,8% kế hoạch. Việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội cũng đạt kết quả rất tích cực, cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập 459/300 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 52,8%; kết nạp 35.180/20.000 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 75,9%. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 331/294 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên (đạt 112,6% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); giới thiệu được 9.409/9.031 đoàn viên ưu tú (đạt 104,2% kế hoạch); thành lập 58 CĐCS theo phương thức mới (đạt 156,8% kế hoạch).

Bên cạnh việc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề án thí điểm, các mô hình mới nhằm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh như: Thí điểm thành lập nghiệp đoàn, thu hút tập hợp người lao động khu vực lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn; đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, chuyên gia trong một số lĩnh vực như giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…; đồng thời, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để tăng cường nguồn nhân lực bổ sung cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong điều kiện khó khăn về biên chế cán bộ Công đoàn chuyên trách; ưu tiên bố trí nguồn tài chính Công đoàn đảm bảo chi cho các hoạt động vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” và các Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”. Qua đó, thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. /.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

Hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển ...
Hà Tĩnh: 'Bà hỏa' ghé thăm, 2 nhà dân bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: 'Bà hỏa' ghé thăm, 2 nhà dân bị thiêu rụi

(LĐTĐ) Chiều 27/5, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra ...
Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở

Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở

(LĐTĐ) Chiều nay (27/5), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo bàn giải pháp thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của ...
Bổ nhiệm ông Anil Wadhwani giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential

Bổ nhiệm ông Anil Wadhwani giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential

(LĐTĐ) Tập đoàn Prudential vừa thông báo bổ nhiệm ông Anil Wadhwani đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ tháng 2 năm 2023, khi Tập đoàn tiếp ...
Trao hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại LĐLĐ huyện Sóc Sơn

Trao hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại LĐLĐ huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình các đoàn viên có ...
Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tại ...
Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Công an xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kiến ...

Tin khác

Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở

Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại cơ sở

(LĐTĐ) Chiều nay (27/5), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo bàn giải pháp thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Điều lệ Công đoàn Việt Nam là kim chỉ nam, định hướng các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Điều lệ Công đoàn Việt Nam là kim chỉ nam, định hướng các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tại LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Công đoàn nỗ lực đẩy lùi tai nạn lao động

Công đoàn nỗ lực đẩy lùi tai nạn lao động

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho rằng, để đạt được mục tiêu là hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, trong đó có tổ chức Công đoàn, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Trang bị nghiệp vụ công tác tài chính cho cán bộ công đoàn

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Trang bị nghiệp vụ công tác tài chính cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS).
LĐLĐ TP.HCM tặng quà, trao học bổng cho trẻ khuyết tật, mồ côi

LĐLĐ TP.HCM tặng quà, trao học bổng cho trẻ khuyết tật, mồ côi

(LĐTĐ) Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 27/5 Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Công ty cổ phần Good Day Hospitality Mcdonald's Việt Nam, Công ty TNHH Gosmal tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao học bổng cho 300 trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật (TTP.HCM, thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam vinh danh người lao động tiêu biểu

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam vinh danh người lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhằm ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu và “Cảm ơn bạn đồng hành” ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động

Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 26/5, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã gặp gỡ công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp đối thoại với công nhân lao động trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở đó chỉ đạo các sở, ngành Thành phố cùng vào cuộc tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho công nhân lao động.
Sức lan tỏa của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô

Sức lan tỏa của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 vừa trải qua 3 ngày thi đấu, với 22 trận đấu đã diễn ra ở các bảng A, B, C, D, E, F, G thu hút sự quan tâm đông đảo của hàng trăm khán giả tới cổ vũ.
Công đoàn Thủ đô trao quà chia sẻ, động viên công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Công đoàn Thủ đô trao quà chia sẻ, động viên công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Chiều nay (26/5), tại trụ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà công nhân lao động (CNLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022. Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao quà, chia sẻ, động viên CNLĐ.
Công đoàn Y tế Việt Nam: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân

Công đoàn Y tế Việt Nam: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Chiều 26/5, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chế độ, chính sách cho cán bộ y tế; biểu dương công chức, viên chức, lao động giỏi ngành Y tế năm 2022; trao giải Cuộc thi “Nâng cao kiến thức về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong phòng, chống Covid-19”.
Xem thêm
Phiên bản di động