M
16/05/2021 11:18

Đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội toàn dân”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đề nghị các Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Quận Ba Đình: Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử Sức sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô trong tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

Ông Đào Văn Triển, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết: Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong hệ thống Công đoàn; đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã có công văn đề nghị các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân”.

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đề nghị các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (đặc biệt vận động đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên thuộc Công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp, giáo dục) tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ https://congdoanvietnam.org) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Cùng với đó, các Công đoàn cơ sở phát động chia sẻ thông tin, hình ảnh của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử; góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân, lao động trong thời gian đi bầu cử; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân, lao động khi tham gia các hoạt động của bầu cử; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp kèm một bài viết (văn, thơ, sáng tác bài hát...) có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử.

Các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm tuyên truyền cuộc bầu cử gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; với sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; với tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm lưu ý các Công đoàn cơ sở lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông công nhân, lao động, các điểm tiếp xúc cử tri của cán bộ Công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Lê Thắm

Nguồn :