M
11/04/2021 08:49

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác cho 100% cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Một trong những chỉ tiêu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn của các cấp Công đoàn Thủ đô là phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ Công đoàn (từ tổ phó Công đoàn trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Đào tạo cán bộ công đoàn đáp ứng thời kỳ mới Hợp nhất hai Trường trung cấp thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nâng chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn

Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 26/KH- LĐLĐ Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2021 và thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021- 2022”.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đặt ra 3 chỉ tiêu chung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Đó là, hằng năm phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn (từ tổ phó Công đoàn trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn; phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách từ thành phố đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn, có chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn; được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa ngạch công chức, lãnh đạo quản lý; phấn đấu đến hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; được tập huấn, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ Công đoàn; kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể; công tác giám sát thực hiện pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng 3 nhóm chỉ tiêu cụ thể cho năm 2021 bao gồm: tổ chức 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 3700 học viên từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ; trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên và cho cán bộ Công đoàn của Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố về công tác cập nhật giữ liệu đoàn viên Công đoàn, đổi thẻ đoàn viên; kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn...

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác cho 100% cán bộ Công đoàn
Một lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở do Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức năm 2020. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo, từ nguồn kinh phí tự chủ của mình, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên, người lao động thuộc phân cấp quản lý của đơn vị mình (ngoài các đối tượng do Liên đoàn Lao động Thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng), phấn đấu đến hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Công đoàn.

Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, Liên đoàn Lao động Thành phố nêu rõ, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn về Điều lệ Công đoàn và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; những vấn đề chung về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cán bộ Công đoàn sẽ được tập huấn về kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn; về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động; các văn bản hướng dẫn liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Cán bộ Công đoàn cũng sẽ được tập huấn về những cơ hội, thách thức và vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam; nội dung chuyên sâu về kỹ năng thương lượng, thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp; thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; thương lượng về Tiền lương và giao kết Hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; quy trình giải quyết tranh chấp lao động và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở; xây dựng quan hệ lao động, thúc đẩy đối thoại xã hội tại đơn vị, doanh nghiệpvà cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn.

Về phương pháp đào tạo, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường phương pháp đào tạo bồi dưỡng theo phương pháp học tập tích cực, lấy đối tượng đào tạo làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên trong lớp.

Để thực hiện tốt Kế hoạch, Liên đoàn Lao động Thành phố đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp Công đoàn, từng đơn vị liên quan. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố chủ động phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội mở các lớp tại Trường hoặc tại địa phương, đơn vị, đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bài giảng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, bố trí giảng viên phù hợp các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo quy định; thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức trong các bài giảng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn.

Đối với cán bộ Công đoàn các cấp; Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn; bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định; chủ động cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế…

Phạm Diệp

Nguồn :