M
30/01/2021 23:35

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LĐTĐ) Tối 30/1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đã chính thức phát hành Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Hoàng Phúc

Nguồn :