M
10/06/2021 21:09

Danh sách 12 cán bộ Công đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều nay (10/6), Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong danh sách 499 người trúng cử khóa này, có 12 đại biểu là cán bộ Công đoàn.

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XVQuốc hội thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV[Infographics] Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Đình Khang[Infographics] Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Phi Thường

12 cán bộ Công đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Khang: Sinh ngày 23/5/1967, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương.

2. Ông Trần Văn Khải: Sinh ngày 15/9/1975, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban quản lý Dự án thiết chế Công đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

3. Bà Thái Quỳnh Mai Dung: Sinh ngày 15/5/1977, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Chi bộ Ban đối ngoại; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trưởng Ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

4. Ông Đặng Thuần Phong: Sinh ngày 8/7/1964, Bí thư Chi bộ các vấn đề Xã hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội.

5. Ông Nguyễn Phi Thường: Sinh ngày 7/5/1971, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Bà Trần Thị Diệu Thúy: Sinh ngày 8/3/1977, Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Ông Tống Văn Băng: Sinh ngày 17/7/1974, Thành ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

8. Ông Nguyễn Duy Minh: Sinh ngày 26/7/1982, Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

9. Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân: Sinh ngày 22/6/1975, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

10. Bà Nguyễn Thị Như Ý: Sinh ngày 2/11/1973, Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

11. Bà Lê Thị Thanh Lam: Sinh ngày, 30/11/1974, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

12. Ông Võ Mạnh Sơn: Sinh ngày 13/7/1971, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa.

B.D

Nguồn :