M
19/02/2021 16:29

Huyện Gia Lâm:

Đảm bảo phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Lãnh đạo huyện Gia Lâm đề nghị các đơn vị từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kích hoạt mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quy định về đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác và cư trú Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Hà Nội ban hành tiêu chuẩn chọn đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới

Mới đây, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm tổ chức kỳ họp nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện.

Tính đến 17/02/2021, các đơn vị, cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử của huyện, xã, thị trấn đã thực hiện các nhiệm vụ, công việc phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo nội dung, thời gian theo luật định.

Cấp Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, các Tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng và triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức cuộc bầu cử; tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử tới đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở... Huyện đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện...

Huyện đã chủ động hoàn thiện việc rà soát, làm và gửi con dấu của Ủy ban Bầu cử cấp xã đến các xã, thị trấn; ban hành văn bản về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, chia khu vực bỏ phiếu...

Đảm bảo phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Kỳ họp của Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm

Đối với cấp xã, đến hết tháng 1/2021, 100% xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã, thị trấn; 22/22 xã, thị trấn đã hoàn thành việc nhận con dấu Ủy ban Bầu cử của đơn vị; hoàn thành Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn vào ngày 07/2/2021, đáng chú ý là nhiều đơn vị đã dự kiến chia đơn vị bầu cử của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, tính số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại trong việc triển khai thực hiện các nội dung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 19/3/2021 (trước ngày bầu cử 65 ngày- hoàn thành hiệp thương lần thứ Hai).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm đề nghị các đơn vị từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kích hoạt mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nắm tình hình; triển khai tập huấn, hướng dẫn về việc giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình; chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rà soát, khẩn trương hoàn thiện về cơ sở vật chất để đảm bảo phuc vụ tốt cho cuộc bầu cử; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị chú trọng quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 song cần đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

P.V

Nguồn :