M
01/12/2018 11:37

Đại hội Công đoàn Kho bạc Nhà nước quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Hoàng Mai, mới đây, Kho bạc Nhà nước Quận Hoàng Mai đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.  

dai hoi cong doan kho bac nha nuoc quan hoang mai Đại hội Công đoàn lần thứ Nhất
dai hoi cong doan kho bac nha nuoc quan hoang mai LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn
dai hoi cong doan kho bac nha nuoc quan hoang mai Thiết thực vì quyền lợi người lao động
dai hoi cong doan kho bac nha nuoc quan hoang mai Toàn văn Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội được tiến hành trong không khí dân chủ với quy trình chặt chẽ. Các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn Kho Bạc Nhà nước Quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn những khó khăn, hạn chế, nhất là việc cán bộ công đoàn phải kiêm nhiệm công việc chuyên môn, song BCH Công đoàn Kho Bạc nhà nước Quận Hoàng Mai đã bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên, nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm là quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước hạch toán số thu NSNN cho các cấp ngân sách, công tác kiểm soát chi NSNN cho các cấp ngân sách, công tác kiểm sót chi NSNN, thanh toán công trái, trái phiếu …

dai hoi cong doan kho bac nha nuoc quan hoang mai
Ra mắt BCH Công đoàn Kho bạc Nhà nước quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018-2023

Bên cạnh đó đơn vị triển khai đồng đều, hiệu quả các mặt hoạt động. Công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Công đoàn Công ty đã phối hợp với Ban giám đốc công ty triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC-VC, cùng đó, BCH công đoàn đã tham mưu với lãnh đạo quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên khi ốm đau, khó khăn, có việc hiếu, việc hỷ v.v…

Không chỉ làm tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CBCC thực hiện tốt đề án cải cách hành chính, tổ chức giao dịch một đầu mối, xoá bỏ cấp tổ tại KBNN... đẩy lùi tệ nạn xã hội đồng thời khuyến khích Cán bộ công chức nỗ lực học tập nâng cao tay nghề, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, tích cực, nỗ lực cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận, nhất là chi đền bù giải phóng mặt bằng kịp thời, đảm bảo chi đúng chế độ, đúng quy trình nghiệp vụ cho một số công trình trọng điểm của Thành phố trên địa Quận hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, có 80% CBCC được các cấp khen thưởng …

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, Đại hội thống nhất đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp để phấn đấu hoàn thành 9 chỉ tiêu. Trong đó, công đoàn Kho bạc sẽ tiếp tục làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu 100% các CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện 5 Chương trình của Quận uỷ Hoàng Mai gắn với việc đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ”; thực hiện bộ Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành đối với cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng, không có CNLĐ vi phạm tệ nạn xã hội; CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tại Đại hội, BCH Công đoàn Kho bạc Nhà nước Quận đã đã bầu ra BCH Công đoàn Kho bạc Nhà nước Quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 đồng chí.

Theo đánh giá của LĐLĐ quận Hoàng Mai, Đại hội Kho bạc Nhà nước đã thành công do có sự chỉ đạo chặt chẽ của LĐLĐ quận, sự chuẩn bị công phu của cơ sở từ khâu trang trí khánh tiết, chuẩn bị văn kiện trình đại hội, công tác bầu cử, công tác điều hành bảo đảm yêu cầu đề ra. Các chỉ tiêu phấn đấu, phương hướng, nhiệm vụ nêu ra tại Đại hội đều sát với thực tế đơn vị.

Phạm Diệp

Nguồn :