M
19/01/2021 17:38

Công tác xây dựng Đảng nhìn từ một quận của Thủ đô

(LĐTĐ) Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền; sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và nhân dân mà năm 2020 quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng Đảng Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 8, ông Nguyễn Hữu Tuyên – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm cho biết: Bằng các giải pháp chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, năm qua, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục là điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, quận đã đề xuất sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội quận theo Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 25/3/2020 của Thành ủy Hà Nội.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 125 trường hợp; đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, chất lượng; hoàn thành chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Hoàn thành công tác đánh giá tập thể, cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng nhìn từ một quận của Thủ đô
Đại Hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm thành công tốt đẹp mở ra giai đoạn mới đưa quận phát triển hơn. (Ảnh: Lê Thắm)

Cùng với công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng được quận chú trọng. Cụ thể, quận đã hoàn thành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Cũng trong năm 2020, quận Bắc Từ Liêm thành lập 5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 69 đảng viên, phát triển được 28 đảng viên mới; tiếp nhận 1 tổ chức đảng về trực thuộc Quận ủy; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Cùng với đó, Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Cụ thể, quận tiến hành 2 đợt kiểm tra đối với 30 đảng ủy cơ sở với nội dung trọng tâm là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở; kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Hoàn thành 3 đợt giám sát chuyên đề trực tiếp tại 7 tổ chức đảng.

Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương. Hoàn thành kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các đảng viên diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý liên quan đến Kết luận số 77/KL-UBND, ngày 09/7/2020 và Kết luận số 89/KL-UBND, ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Sức lan tỏa để thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”

Năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm xác định, cùng với công tác Xây dựng Đảng, nhiệm vụ phòng chống dịch luôn phải được đặt lên hàng đầu. Cụ thể, ngay từ ngày đầu dịch bệnh bùng phát, Quận ủy đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên giao ban, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Chỉ thị số 80 -CT/QU ngày 01/4/2020 của Quận ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp, các ngành từ quận tới cơ sở theo đó nhanh chóng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận. Công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch, công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn nhân dân chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch được quận thực hiện hiệu quả, kịp thời, đầy đủ.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn được thực hiện tốt, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh, trật tự hoặc đưa thông tin xuyên tạc, không đúng về tình hình dịch bệnh gây ra hoang mang lo lắng cho người dân. Công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch được thực hiện kịp thời; toàn quận đã ủng hộ với số tiền mặt gần 2 tỷ đồng và các vật phẩm trị giá 2,8 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh công tác lãnh đạo về phòng, chống dịch,quận tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung rà soát, tuyên truyền vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đăng ký kê khai nộp thuế tại quận Bắc Từ Liêm.

Chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh;đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận do tác động của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 7/4/2020.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Từ đó, đặt ra mục tiêu trọng tâm trong năm 2021 là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành TW về trách nhiệm nêu gương.

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy; thực hiện quy trình công tác nhân sự và thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự ứng cử Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo đối với cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận ủy…

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trước bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021”, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm nhấn mạnh./.

Lê Thắm

Nguồn :