M
16/04/2021 16:03

Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6:

Công khai kế hoạch tuyển sinh, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh

(LĐTĐ) Với tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 các trường ở Hà Nội Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021: Đa dạng phương thức xét tuyển Học sinh được phép đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã cùng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022.

Công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ
Các đơn vị, trường học tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan; hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì kết quả phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở.

Các đơn vị cần điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường; thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định cụ thể như sau: Với hình thức tuyển sinh trực tuyến, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12 đến hết ngày 14/7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15 đến hết ngày 17/7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18 đến hết ngày 20/7.

Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 23 đến hết ngày 28/7.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh căn cứ vào: Số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn; kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia và chương trình kiên cố hóa trường học của Thành phố; phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, số phòng học của từng trường, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh; ưu tiên các phòng học phục vụ học tập và phòng học 2 buổi/ngày; phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; duy trì 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học đủ 2 buổi/ngày; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6…

Đối với các khu đô thị mới chưa có trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã có biện pháp giải quyết chỗ học cho học sinh và thúc đẩy việc xây thêm trường mới theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn; quan tâm tới con của các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng, con của công nhân tại các khu công nghiệp; tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số, con các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các trường công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao. Nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

T.P

Nguồn :