M
28/06/2020 19:25

Công đoàn Viên chức Thành phố:

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) 8 tập thể, 90 nữ cán bộ công chức, viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019; 13 tập thể, 40 nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 vừa được Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương, khen thưởng tại hội nghị được tổ chức mới đây.

Chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện về Công đoàn Viên chức Thành phố
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Hiệu quả trên nhiều mặt hoạt động
Công đoàn Viên chức Thành phố chung tay phòng chống dịch Covid- 19

Thiết thực kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam, mới đây, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước-đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2010-202; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”; biểu dương Gia đình cán bộ công chức viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.

Tại hội nghị, bà Vũ Quỳnh Hương- Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, trong những năm qua, Nghị quyết 6B, Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước” đã được các cấp Công đoàn Viên chức thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả và thu được những kết quả đáng khích lệ.

Ban Nữ công, Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn Viên chức Thành phố và các Công đoàn cơ sở đã tích cực, nỗ lực phấn đấu, vận động nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động tham gia các hoạt động phong trào một cách nhiệt tình, sôi nổi và trách nhiệm. Nhận thức về công tác nữ, công tác gia đình, giới và trẻ em được nâng lên rõ rệt.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động tham gia và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Phong trào xây dựng gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu đã khuyến khích, động viên cán bộ công chức viên chức, lao động ngoài nỗ lực trong công tác còn chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

3125 vien chuc bieu duong
Bà Vũ Quỳnh Hương- Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Kết quả cụ thể, trong 10 năm qua, đã có gần 40 ngàn lượt nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 124 tập thể, 890 lượt nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động được Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng. Riêng trong năm 2019 có 4.524 nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động được công nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 08 tập thể , 90 chị em “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khen thưởng.

Cùng đó, trong 15 năm qua, các Công đoàn cơ sở đã lựa chọn, biểu dương, tôn vinh 3.175 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu cấp cơ sở; 738 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu, 166 con cán bộ công chức, iên chức, lao động đạt thành tích cao được Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, Công đoàn Viên chức Thành phố đã biểu dương và khen thưởng 8 tập thể, 90 nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019; 13 tập thể, 40 nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020; khen thưởng 65 gia đình cán bộ công chức, viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.

Bà Vũ Quỳnh Hương cho biết, phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức thành phố sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, chống bạo lực gia đình, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn các cấp. Xây dựng gia đình cán bộ, công chức viên chức no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; quan tâm các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học hành của con cán bộ công chức, viên chức lao động; tập trung tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :