Công đoàn Thanh Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thanh Hoá là tỉnh rộng, số lượng lao động lớn. Với lợi thế đó, Công đoàn Thanh Hoá đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, của tỉnh; là đơn vị đứng tốp đầu hệ thống công đoàn cả nước về triển khai các phong trào thi đua.
Công đoàn Thanh Hóa phát động thi đua đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Công đoàn Thanh Hóa bám sát nhiệm vụ, đổi mới nội dung, hướng về cơ sở

Các phong trào thi đua sát thực, ý nghĩa

Tính đến 31/10/2023, toàn tỉnh Thanh Hoá có tổng số 349.902 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tăng 11.322 người so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 331.178 đoàn viên Công đoàn. Tỷ lệ tập hợp, thu hút CNVCLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn đạt 94,6%. Dù chỉ chiếm 13,54% lực lượng lao động xã hội và bằng 8,46% dân số nhưng đội ngũ CNVCLĐ đã đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đóng góp trên 70% GRDP của tỉnh.

Công đoàn Thanh Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua
LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tôn vinh các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động.

Những năm qua, Công đoàn Thanh Hoá đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, của tỉnh, để lại những dấu ấn tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, của CNVCLĐ. Các phong trào thi đua đều hướng về cơ sở, triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi cấp công đoàn, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tổ chức Công đoàn, với thực hiện chủ đề hoạt động năm.

Đối với các phong trào bám sát hoạt động của tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hoá đã thi đua triển khai các phong trào: Xây dựng công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, có nhiều giải pháp linh hoạt trong tiếp cận với doanh nghiệp và người lao động; thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn qua việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, huy động các nguồn lực xã hội hoá. Các cấp Công đoàn đã chủ động đăng ký thi đua, tổ chức ký cam kết thi đua trong mỗi cụm thi đua.

Các phong trào thi đua gắn với CNVCLĐ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả đã góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đối với phong trào “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030 được Công đoàn Thanh Hoá phát động năm 2021, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phong trào này được cấp uỷ, chính quyền, CNVCLĐ tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao, bởi sự thiết thực, lan tỏa sâu rộng đến cơ sở, tạo động lực lôi cuốn, khích lệ, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua, sáng tạo, cống hiến trong công việc

Qua phong trào này, nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công trình, sản phẩm được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể là góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở cũng đăng ký hằng trăm mô hình tiêu biểu để thi đua. Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Thanh Hoá luôn dẫn đầu cả nước trong cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Để tôn vinh các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, hằng năm LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Lễ tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “CNVCLĐ tiêu biểu xứ Thanh”, Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến CNVCLĐ Thanh Hóa”. Tính riêng trong 3 năm qua, đã có hàng trăm CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở sự phát triển lớn mạnh của phong trào CNVCLĐ cũng như đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn toàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; tập trung xây dựng các mô hình, nhân rộng điển hình; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Mục tiêu, yêu cầu đặt ra là các phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu, nâng cao hơn nữa về số lượng, chất lượng các sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến được áp dụng vào thực tiễn, với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.Công đoàn tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bám sát yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới và bám sát nhu cầu, nguyện vọng của CNVCLĐ để triển khai các hoạt động phong trào thiết thực, ý nghĩa, sâu sắc và ngày càng nâng cao.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: “Tỉnh Thanh Hoá đang trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những thuận lợi, ưu thế cũng còn rất nhiều những khó khăn, thách thức. Thế nhưng, Thanh Hoá luôn khẳng định tâm thế vững vàng, sẵn sàng vượt khó, biến cơ hội thành hiệu quả, biến thách thức thành động lực.

Tổ chức Công đoàn luôn mong muốn mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ luôn hăng hái thi đua, nỗ lực hơn nữa với khát vọng thịnh vượng, với niềm tin, niềm tự hào sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hoá; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thực hiện thắng lợi “khát vọng văn minh, thịnh vượng” và trở thành tỉnh phát triển trong thời gian tới”.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an Thành phố

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Công an Hà Nội, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trên 90 triệu lượt tra cứu, sử dụng thành công Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT

Trên 90 triệu lượt tra cứu, sử dụng thành công Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT

(LĐTĐ) Tính đến tháng 6/2024, có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, với trên 90 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh.
Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi.
Cầu Giấy: Tổng kết thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Cầu Giấy: Tổng kết thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”. 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi đã được khen thưởng tại Hội nghị.
LĐLĐ quận Long Biên chuyển giao Công đoàn cơ sở về LĐLĐ huyện Gia Lâm

LĐLĐ quận Long Biên chuyển giao Công đoàn cơ sở về LĐLĐ huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức chuyển giao Công đoàn Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam về trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri để các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét, trả lời đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác tài chính, công tác kiểm tra Công đoàn năm 2023, tập huấn các điểm mới trong công tác tài chính và kiểm tra cho các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi.
Cầu Giấy: Tổng kết thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Cầu Giấy: Tổng kết thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”. 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi đã được khen thưởng tại Hội nghị.
LĐLĐ quận Long Biên chuyển giao Công đoàn cơ sở về LĐLĐ huyện Gia Lâm

LĐLĐ quận Long Biên chuyển giao Công đoàn cơ sở về LĐLĐ huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức chuyển giao Công đoàn Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam về trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm.
LĐLĐ huyện Thường Tín tập huấn nghiệp vụ công tác cho gần 800 cán bộ Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Thường Tín tập huấn nghiệp vụ công tác cho gần 800 cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã phối hợp cùng Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2024 cho gần 800 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (14/6), gần 300 đoàn viên Công đoàn và người lao động (NLĐ) quận Cầu Giấy đã tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng trực tiếp về người lao động

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng trực tiếp về người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Thường Tín: Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thường Tín: Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Thường Tín là huyện nằm ở phía Nam Thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, bên cạnh công tác chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần người lao động, huyện Thường Tín cũng triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.
Hướng sâu về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên

Hướng sâu về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên

(LĐTĐ) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng sâu về cơ sở, tập trung làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ)… là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2024.
Phổ biến pháp luật lao động tới CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội

Phổ biến pháp luật lao động tới CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Trong gần 2 giờ diễn ra buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã nêu gần 30 câu hỏi, chủ yếu liên quan đến các vấn đề như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thời giờ làm việc... Các chuyên gia đã giải đáp trực tiếp và những nội dung này được cập nhật trên hệ thống trực tuyến của Báo Lao động Thủ đô.
14 Công đoàn khối phường quận Long Biên hào hứng tranh tài tại Giải bóng chuyền hơi nữ

14 Công đoàn khối phường quận Long Biên hào hứng tranh tài tại Giải bóng chuyền hơi nữ

(LĐTĐ) Tối qua (12/6), tại Trường THCS Chu Văn An, Cụm Công đoàn khối phường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ cấp Cụm, với sự tham gia sôi nổi, hào hứng của đoàn viên đến từ 14 đơn vị trong Cụm, chia thành 7 đội thi đấu vòng tròn tính điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động