Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) Năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa tập trung phòng dịch, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã quyết liệt triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Đặc biệt, với vai trò của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn ngành Y tế đã nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là những “chiến sĩ áo trắng" tuyến đầu chống dịch.
Tết Sum vầy – Xuân bình an: Hàng trăm suất quà Tết đến sớm với người lao động quận Hà Đông Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chăm lo kịp thời các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo cho người lao động tuyến đầu chống dịch

Đây là những thông tin được lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế Hà Nội năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022, do Công đoàn ngành tổ chức vừa qua.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2021, hoạt động Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động là đối tượng hoạt động; xác định hoạt động chăm lo, động viên cho đoàn viên, người lao động là đội ngũ nhân viên y tế trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường các hoạt động chăm lo, động viên, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác khen thưởng đột xuất động viên người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chủ động đề xuất với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo đi thăm, hỗ trợ, động viên 32 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là F0, mỗi cá nhân 3 triệu đồng; Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã tổ chức 92 lượt đi hỗ trợ, động viên các đơn vị và đoàn viên, người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm tặng quà cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2021.

Đặc biệt, Công đoàn ngành còn triển khai chương trình “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” với các “Túi an sinh Công đoàn” cho trên 1.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đề xuất với Công đoàn Y tế Việt Nam trợ cấp trực tiếp cho 30 đoàn viên, người lao động bị F0, mỗi cá nhân 10 triệu đồng; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền trên 300 triệu đồng và hỗ trợ 500 thẻ Bảo hiểm an toàn Covid-19 cho người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và nhiều vật tư y tế.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội còn kêu gọi các doanh nghiệp triển triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, với những sản phẩm giảm giá lên tới 70% ưu đãi dành cho người lao động trong ngành Y tế.

Song song với sự hỗ trợ, tiếp sức, động viên của tổ chức Công đoàn thì Sở y tế Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước

Cùng với các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn ngành cũng chú trọng công tác triển khai các phong trào thi đua yêu nước đối với đoàn viên, người lao động. Ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai phát động phong trào thi đua, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát động, đăng ký thi đua, trọng tâm vào các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”, xây dựng cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp.

Bằng nhiều hình thức để thích ứng với tình hình dịch bệnh, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vẫn tổ chức tổng kết các phong trào: Tôn vinh Thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2); sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; biểu dương gia đình tiêu biểu.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức "Tết Sum vầy" cho các đơn vị.

Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng trong năm 2021 đã tập trung công tác khen thưởng đột xuất động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích tại các đơn vị trong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức 3 đợt khen thưởng đột xuất trong năm cho 44 tập thể và gần 400 cá nhân tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 300.000.000 đồng. Hướng dẫn Công đoàn cơ sở về công tác thi đua khen thưởng năm 2021, rà soát trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021…

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế chuyên môn cũng luôn được quan tâm, với trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tuyên truyền về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội được Liên đoàn Lao động Thành phố giao trong năm 2021 như: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; công tác tài chính Công đoàn cũng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội đều ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong năm 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2022; phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, cần chú trọng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân người tốt, việc tốt, nhất là đối tượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên đội ngũ nhân viên y tế các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các đơn vị, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần 2022...

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Phần thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân trong ngành Y tế Hà Nội cũng nhận được nhiều hình thức thi đua khen thưởng của các cấp.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” với nhiều nội dung hấp dẫn. Hội nghị đã trao phần thưởng cho 5 Công đoàn cơ sở tham gia phần thi gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trước 15/8 phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trước 15/8 phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất ...
Cuba khống chế vụ cháy kho chứa dầu sau nhiều ngày nỗ lực

Cuba khống chế vụ cháy kho chứa dầu sau nhiều ngày nỗ lực

Cuối ngày 9/8 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hỏa của Cuba đã lần đầu tiên tiếp cận được hiện trường vụ cháy, sử dụng bọt chữa cháy và ...
Sinh viên khóc ròng vì "cái gì cũng tăng" đầu năm học mới

Sinh viên khóc ròng vì "cái gì cũng tăng" đầu năm học mới

Vừa trở lại trường, sinh viên đã than trời vì chủ trọ thi nhau tăng giá nhà. Chưa dừng lại ở đó, gánh nặng còn đè lên vai người học ...
Ngời sáng những tấm gương hy sinh giữa thời bình

Ngời sáng những tấm gương hy sinh giữa thời bình

(LĐTĐ) Hành động dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy và sự hy sinh cao cả của 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa ...
Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang bị chia sẻ trên mạng

Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang bị chia sẻ trên mạng

“Qua theo dõi, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với ...
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn ...
TP.HCM mới giải ngân được gần 7% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TP.HCM mới giải ngân được gần 7% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (LĐ-TB&XH TP.HCM) thông tin, tính đến cuối ngày 8/8, các quận, huyện và thành ...

Tin khác

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (Công đoàn Cơ quan) đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, qua đó, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, đời sống người lao động thuộc ngành Dệt - May trước đó vốn đã nhiều khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Trước tình hình này, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng hành với doanh nghiệp san sẻ khó khăn, ổn định việc làm để giữ chân người lao động.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

(LĐTĐ) Thông qua việc triển khai những nội dung, tiêu chí có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức… các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) cũng như được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 6/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình.
Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân luôn chú trọng làm tốt hoạt động này.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại trụ sở, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa và một số vấn đề có liên quan.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

(LĐTĐ) Chiều 5/8, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4/8 đến ngày 9/8.
Huyện Thạch Thất: Trên 160 tác phẩm dự thi ảnh "Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

Huyện Thạch Thất: Trên 160 tác phẩm dự thi ảnh "Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

(LĐTĐ) Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” huyện Thạch Thất năm 2022 trên mạng xã hội Facebook do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất tổ chức đã thu hút đông đảo người lao động tham gia. Tính đến ngày 27/7/2022, LĐLĐ huyện đã nhận được trên 160 tác phẩm của gần 60 Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia gửi bài dự thi.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cho cán bộ công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cho 174 học viên là lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động