Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) Năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa tập trung phòng dịch, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã quyết liệt triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Đặc biệt, với vai trò của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn ngành Y tế đã nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là những “chiến sĩ áo trắng" tuyến đầu chống dịch.
Tết Sum vầy – Xuân bình an: Hàng trăm suất quà Tết đến sớm với người lao động quận Hà Đông Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chăm lo kịp thời các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo cho người lao động tuyến đầu chống dịch

Đây là những thông tin được lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế Hà Nội năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022, do Công đoàn ngành tổ chức vừa qua.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2021, hoạt động Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động là đối tượng hoạt động; xác định hoạt động chăm lo, động viên cho đoàn viên, người lao động là đội ngũ nhân viên y tế trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường các hoạt động chăm lo, động viên, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác khen thưởng đột xuất động viên người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chủ động đề xuất với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo đi thăm, hỗ trợ, động viên 32 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là F0, mỗi cá nhân 3 triệu đồng; Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã tổ chức 92 lượt đi hỗ trợ, động viên các đơn vị và đoàn viên, người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm tặng quà cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2021.

Đặc biệt, Công đoàn ngành còn triển khai chương trình “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” với các “Túi an sinh Công đoàn” cho trên 1.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đề xuất với Công đoàn Y tế Việt Nam trợ cấp trực tiếp cho 30 đoàn viên, người lao động bị F0, mỗi cá nhân 10 triệu đồng; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền trên 300 triệu đồng và hỗ trợ 500 thẻ Bảo hiểm an toàn Covid-19 cho người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và nhiều vật tư y tế.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội còn kêu gọi các doanh nghiệp triển triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, với những sản phẩm giảm giá lên tới 70% ưu đãi dành cho người lao động trong ngành Y tế.

Song song với sự hỗ trợ, tiếp sức, động viên của tổ chức Công đoàn thì Sở y tế Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước

Cùng với các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn ngành cũng chú trọng công tác triển khai các phong trào thi đua yêu nước đối với đoàn viên, người lao động. Ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai phát động phong trào thi đua, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát động, đăng ký thi đua, trọng tâm vào các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”, xây dựng cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp.

Bằng nhiều hình thức để thích ứng với tình hình dịch bệnh, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vẫn tổ chức tổng kết các phong trào: Tôn vinh Thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2); sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; biểu dương gia đình tiêu biểu.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức "Tết Sum vầy" cho các đơn vị.

Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng trong năm 2021 đã tập trung công tác khen thưởng đột xuất động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích tại các đơn vị trong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức 3 đợt khen thưởng đột xuất trong năm cho 44 tập thể và gần 400 cá nhân tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 300.000.000 đồng. Hướng dẫn Công đoàn cơ sở về công tác thi đua khen thưởng năm 2021, rà soát trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021…

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế chuyên môn cũng luôn được quan tâm, với trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tuyên truyền về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội được Liên đoàn Lao động Thành phố giao trong năm 2021 như: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; công tác tài chính Công đoàn cũng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội đều ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong năm 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2022; phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, cần chú trọng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân người tốt, việc tốt, nhất là đối tượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên đội ngũ nhân viên y tế các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các đơn vị, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần 2022...

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Phần thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân trong ngành Y tế Hà Nội cũng nhận được nhiều hình thức thi đua khen thưởng của các cấp.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” với nhiều nội dung hấp dẫn. Hội nghị đã trao phần thưởng cho 5 Công đoàn cơ sở tham gia phần thi gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên

Những lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên

(LĐTĐ) Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển về thể lực, trí lực và nhân cách. Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc người lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.
Định vị thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch của Thủ đô

Định vị thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 29/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế”.
Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng trong đêm, cảnh sát cứu thoát 2 người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng trong đêm, cảnh sát cứu thoát 2 người mắc kẹt

(LĐTĐ) Sáng 30/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, một đám cháy xảy ra tại nhà 5 tầng. Thời điểm cháy có 2 người mắc kẹt được cảnh sát cứu thoát.
Đồng Nai: Hơn 700 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm cho người lao động

Đồng Nai: Hơn 700 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm cho người lao động

(LĐTĐ) Trong số các danh nghiệp (DN) chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động (NLĐ), có nhiều DN chậm đóng từ 51 tháng đến 108 tháng.
Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.
Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ mang thai; lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng.
“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

(LĐTĐ) Hà Nội đang chịu áp lực lớn giải bài toán xây dựng thành phố thông minh để phát triển kinh tế - xã hội xứng tầm Thủ đô. Trong khi Thành phố phải đối mặt với những thách thức không nhỏ như: Dân số đông, gia tăng cơ học một cách nhanh chóng, những vấn đề bất cập do hạ tầng giao thông chưa kịp phát triển để đáp ứng tốc độ đô thị hóa; ô nhiễm môi trường và các vấn đề liên quan đến cấp, thoát nước, xử lý ngập nước…

Tin khác

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ qua (2018 - 2023), trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Công đoàn đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động (NLĐ), cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.
Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 28/11, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Tại các doanh nghiệp, Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Từ đó, đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.
Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 28/11, tại Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao Báo Lao Động phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã diễn ra trang trọng tối nay (26/11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2018 - 2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận.
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 23/11, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động