Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) Năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa tập trung phòng dịch, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã quyết liệt triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Đặc biệt, với vai trò của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn ngành Y tế đã nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là những “chiến sĩ áo trắng" tuyến đầu chống dịch.
Tết Sum vầy – Xuân bình an: Hàng trăm suất quà Tết đến sớm với người lao động quận Hà Đông Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chăm lo kịp thời các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo cho người lao động tuyến đầu chống dịch

Đây là những thông tin được lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế Hà Nội năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022, do Công đoàn ngành tổ chức vừa qua.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2021, hoạt động Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động là đối tượng hoạt động; xác định hoạt động chăm lo, động viên cho đoàn viên, người lao động là đội ngũ nhân viên y tế trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường các hoạt động chăm lo, động viên, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác khen thưởng đột xuất động viên người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chủ động đề xuất với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo đi thăm, hỗ trợ, động viên 32 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là F0, mỗi cá nhân 3 triệu đồng; Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã tổ chức 92 lượt đi hỗ trợ, động viên các đơn vị và đoàn viên, người lao động trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm tặng quà cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2021.

Đặc biệt, Công đoàn ngành còn triển khai chương trình “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” với các “Túi an sinh Công đoàn” cho trên 1.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đề xuất với Công đoàn Y tế Việt Nam trợ cấp trực tiếp cho 30 đoàn viên, người lao động bị F0, mỗi cá nhân 10 triệu đồng; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền trên 300 triệu đồng và hỗ trợ 500 thẻ Bảo hiểm an toàn Covid-19 cho người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và nhiều vật tư y tế.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội còn kêu gọi các doanh nghiệp triển triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, với những sản phẩm giảm giá lên tới 70% ưu đãi dành cho người lao động trong ngành Y tế.

Song song với sự hỗ trợ, tiếp sức, động viên của tổ chức Công đoàn thì Sở y tế Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước

Cùng với các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn ngành cũng chú trọng công tác triển khai các phong trào thi đua yêu nước đối với đoàn viên, người lao động. Ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai phát động phong trào thi đua, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát động, đăng ký thi đua, trọng tâm vào các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”, xây dựng cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp.

Bằng nhiều hình thức để thích ứng với tình hình dịch bệnh, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội vẫn tổ chức tổng kết các phong trào: Tôn vinh Thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2); sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; biểu dương gia đình tiêu biểu.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức "Tết Sum vầy" cho các đơn vị.

Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng trong năm 2021 đã tập trung công tác khen thưởng đột xuất động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích tại các đơn vị trong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức 3 đợt khen thưởng đột xuất trong năm cho 44 tập thể và gần 400 cá nhân tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 300.000.000 đồng. Hướng dẫn Công đoàn cơ sở về công tác thi đua khen thưởng năm 2021, rà soát trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021…

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế chuyên môn cũng luôn được quan tâm, với trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức tự giác về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tuyên truyền về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội được Liên đoàn Lao động Thành phố giao trong năm 2021 như: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; công tác tài chính Công đoàn cũng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội đều ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong năm 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2022; phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, cần chú trọng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân người tốt, việc tốt, nhất là đối tượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên đội ngũ nhân viên y tế các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các đơn vị, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần 2022...

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động
Phần thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân trong ngành Y tế Hà Nội cũng nhận được nhiều hình thức thi đua khen thưởng của các cấp.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” với nhiều nội dung hấp dẫn. Hội nghị đã trao phần thưởng cho 5 Công đoàn cơ sở tham gia phần thi gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

(LĐTĐ) Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế), vào lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư ...
LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, trong 2 ngày ...
Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, ngày 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao ...
Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh ...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ...
Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

(LĐTĐ) Trải qua những phần thi đầy gay cấn, đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc vượt qua ...
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên ...

Tin khác

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu năm mới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022; phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022; chương trình “Tết Sum vầy”. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, năm nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao động. Những phần quà giúp các đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo huyện Thạch Thất bớt khó khăn khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an"; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, song trong năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, triển khai hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chăm lo hậu phương chiến sĩ công tác tại đảo xa

Chăm lo hậu phương chiến sĩ công tác tại đảo xa

(LĐTĐ) Chiều 20/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là vợ, học sinh là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại biển đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

(LĐTĐ) Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã trao 1.457 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại các chương trình “Xuân yêu thương” và “Tết sum vầy - Xuân bình an”.
Xem thêm
Phiên bản di động