M
19/01/2021 20:49

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X

(LĐTĐ) Ngày 19/1, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong ngành giao thông Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tôn vinh hơn 100 điển hình tiên tiến Nhiều hoạt động hướng tới chào mừng ĐH Công đoàn các cấp

Tại Hội nghị, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành Giao thông gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiếu vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành, một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa thoái vốn Nhà nước chưa đảm bảo đủ việc làm cho người lao động…

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và các công đoàn trực thuộc đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong ngành.

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã ban hành Chương trình số 57/CTr-CĐN ngày 22/01/2019 chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn ngành nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Luyện

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam cũng quan tâm, kiện toàn nhân sự Tổ Tư vấn pháp luật với 7 thành viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua đã tư vấn pháp luật hàng trăm cuộc cho các cá nhân, tập thể trong ngành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và khẳng định vai trò, uy tín của tổ chức Công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Đinh Luyện

Nguồn :