Công đoàn cần bảo vệ tốt hơn quyền lợi lao động đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Lao động đi làm việc ở nước ngoài mang lại hiệu quả, lợi ích to lớn, nhưng nếu không kiểm soát tốt và không giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện sẽ phát sinh các vụ án lừa đảo, nhất là các vấn đề liên quan đến tình trạng chủ sử dụng lao động nước ngoài bóc lột, ngược đãi, bạo lực người lao động, vi phạm hợp đồng, chế độ tiền lương, tại nạn lao động… Do đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh đề nghị Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc phối hợp với các ngành chức năng về bảo vệ quyền lợi người lao động và công tác bảo hộ công dân.
Tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về Công đoàn Việt Nam Nâng cao vị thế Công đoàn Việt Nam trong phong trào Công đoàn quốc tế Cần tạo kênh thông tin để người lao động trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật

Tại diễn đàn thảo luận chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”, chiều 30/11, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày tham luận với chủ đề: “Tầm quan trọng của đối ngoại Công đoàn trong phát triển công tác đối ngoại nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh - Giải pháp phát triển bền vững hoạt động đối ngoại Công đoàn”.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong xuất khẩu lao động
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh trình bày tham luận tại diễn đàn

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, công tác đối ngoại nhân dân được Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm mở rộng quan hệ giữa LĐLĐ tỉnh nói riêng và góp phần trong nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh nói chung với các đối tác, tổ chức quốc tế về hợp tác đầu tư, giao lưu văn hoá, hợp tác về lao động, giáo dục đào tạo, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển các tổ chức đoàn thể, tổ chức Công đoàn

“Nhiệm kỳ 2018- 2023 hoạt động đối ngoại của Công đoàn Hà Tĩnh được khẳng định rõ nét trên 3 lĩnh vực, từ đó đã góp phần nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh”, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Đáng chú ý, Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh đã duy trì và phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ, trên nhiều phương diện với các địa phương của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Tĩnh với 2 tỉnh của Lào cũng như giữa Việt Nam và nước bạn Lào lên tầm cao mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, trong khuôn khổ hoạt động chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid 19 bùng phát, các cấp Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát động 2 đợt vận động ủng nguồn lực để mua sắm dụng cụ y tế, khẩu trang tặng tỉnh Bolykhămxây phòng chống dịch Covid-19.

Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh cũng tích cực tăng cường hợp tác và hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào. Đến nay, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã hợp tác với 15 tỉnh của nước bạn Lào để đào tạo các trình độ từ đại học, cao đẳng, trung cấp cho hơn 12.600 lưu học sinh Lào.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong nước và nước bạn Lào, nhằm tạo điều kiện để người lao động của tỉnh Hà Tĩnh sang làm việc tại Lào và người lao động thuộc các địa phương của nước bạn Lào sang làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong xuất khẩu lao động
Các đại biểu tham dự diễn đàn

Liên quan đến vấn đề người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Văn Danh thông tin, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang có hơn 76.000 người lao động đang làm việc tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vì vậy địa phương luôn xác định nhiệm vụ hợp tác phái cử chuyên gia và người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Chương trình xuất khẩu lao động, chuyên gia), là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao thu nhập cho người lao động.

“Mặc dù Chương trình đưa lao động, có cả chuyên gia mang lại hiệu quả, lợi ích hết to lớn, nhưng nếu không kiểm soát tốt và không giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện sẽ phát sinh các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, nhất là các vấn đề liên quan đến tình trạng chủ sử dụng lao động nước ngoài bóc lột, ngược đãi, bạo lực người lao động, vi phạm hợp đồng, chế độ tiền lương, tại nạn lao động chưa được xử lý kịp thời...”, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh nêu rõ giải pháp là quán triệt nghiêm túc Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị “Về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài” và Chỉ thị 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư “Về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ chế độ, chính sách, pháp luật cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc; tham gia tích cực với Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh trong các hoạt động bảo hộ công dân Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài.

“Một nội dung mà LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện khá thành công đó là chủ động triển khai công tác giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, qua đó phát hiện và kiến nghị các ngành chức năng kịp thời xử lý, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài”, đồng chí Nguyễn Văn Danh cho hay.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong xuất khẩu lao động
Diễn đàn thảo luận chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”

Chỉ rõ những thuận lợi, đồng thời phân tích 3 khó khăn trong thời gian tới, khi Việt Nam tiếp tục tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do và ngày càng hội nhập sâu kinh tế quốc tế, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh đề xuất 4 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Danh cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác đối ngoại.

Đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ quan liên quan quan tâm, tạo điều kiện để các cấp Công đoàn ở địa phương có cơ hội và điều kiện tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao năng lực cán bộ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Trên góc độ bảo vệ, Chủ tịch Công đoàn Hà Tĩnh cho rằng, chúng tôi vẫn thấy mức độ tham gia của tổ chức Công đoàn chưa ngang tầm với vai trò của tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, trong nhiệm kỳ này, ông Danh kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần có giải pháp đột phá, nhất là việc phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với các ngành chức năng về bảo vệ quyền lợi người lao động và công tác bảo hộ công dân.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn...
Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.
Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

(LĐTĐ) Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, cách thành phố Hạ Long khoảng 65km, gần khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), rất nguyên sơ và thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, đứng từ sân Thiền viện, du khách có thể ngắm nhìn vịnh Bái Tử Long.
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động