M
25/11/2020 16:53

Công bố tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trong trường học. Các tài liệu này được sử dụng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Xây dựng cổng thông tin chia sẻ tài liệu số 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

Bộ truyền thông gồm 4 tài liệu, cụ thể: Bộ tờ rơi, áp phích và tranh ảnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học; tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong trường học; tài liệu truyền thông hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dành cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông; tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học.

Công bố bộ tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học
Công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh tại các trường học ngày càng được chú trọng. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh trong các nhà trường đang dần từng bước đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện. Các điều kiện vệ sinh trường học đang dần cải thiện đáng kể. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm ngày càng được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế trường học cũng còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Mạng lưới nhân viên y tế, cơ sở vật chất và kinh phí dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh tại các trường học còn thiếu thốn...

Xuất phát từ thực tế này, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được xây dựng, ban hành nhằm giúp các nhà trường có cơ sở tham khảo, đưa ra những giải pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

P.T

Nguồn :