M
17/09/2020 09:17

Con nuôi của sĩ quan công an có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi là sĩ quan công an nhân dân đang công tác tại một phường của Hà Nội. Gia đình tôi hiếm muộn và có nhận nuôi một cháu năm nay vào học lớp 1. Vậy, trường hợp của cháu có được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng thân nhân công an hay không?

Người trên 80 tuổi có phải tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện?
Người hiến tạng có được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế không?
Nghiên cứu cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử
Con nuôi của sĩ quan công an có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?
Ảnh minh họa.

- Với nội dung trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế thì thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

b) Vợ hoặc chồng;

c) Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp bạn là sĩ quan đang công tác trong Công an nhân dân, có con học lớp 1. Như vậy, con của bạn thuộc đối tượng thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, được ngân sách Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định nêu trên.

B.D

Nguồn :