M
14/05/2021 16:05

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, triển khai kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) về việc đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên truyền hình, báo chí, Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hà Nội (xếp theo thứ tự đơn vị bầu cử và thứ tự A, B, C tên người bầu cử).

Theo Hà Nội Mới

Nguồn :