M
28/03/2021 07:30

Chứng minh nhân dân 9 số có còn hiệu lực?

Tôi đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số và vẫn còn hiệu lực. Tôi có bắt buộc phải chuyển sang thẻ căn cước công dân không?

Đổi Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân gắn chíp có thay đổi số? Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!
Chứng minh nhân dân đã được cấp  vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Chứng minh nhân dân đã được cấp vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Bạn đọc có email ducthinhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Luật gia Phạm Thị Hằng - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Điều 38 Luật Căn cước công dân quy định về hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp như sau:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

2. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực; chậm nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của luật này.

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện luật này trong thời gian chuyển tiếp từ khi luật này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Như vậy, chứng minh nhân dân đã được cấp vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân.

Theo Phạm Hằng/laodong.vn

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/chung-minh-nhan-dan-9-so-co-con-hieu-luc-892332.ldo

Nguồn :