M
11/03/2021 09:21

Chuẩn bị thật tốt công tác bầu cử

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ tổ chức hai đợt giám sát về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công công tác bầu cử Từ 15/3: Bắt đầu kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Hoạt động Mặt trận năm 2021: Nâng cao chất lượng, hướng tới trọng tâm, trọng điểm
Chuẩn bị thật tốt công tác bầu cử
Phiên họp thứ hai của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Cụ thể Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 5/3/2021 về việc thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổ chức hai đợt giám sát về nội dung này (đợt 1 trong tháng 3/2021 và đợt 2 từ ngày 3/4 đến kết thúc bầu cử). Việc giám sát nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Thông qua hoạt động giám sát, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể tháo gỡ để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt, thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bảo đảm đúng tiến độ.

Theo Hội đồng nhân dân Thành phố nội dung giám sát đợt 1 sẽ tập trung về công tác triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương và thành phố Hà Nội, kế hoạch của cấp huyện về công tác bầu cử; công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử ở cấp huyện, cấp xã);

Công tác phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần 1, lần 2 theo quy trình, thời gian quy định; công tác ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và chia khu vực bỏ phiếu bầu cử; công tác tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền vận động cho bầu cử và phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.

Nội dung giám sát đợt 2 tập trung công tác thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử và công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp huyện, cấp xã; công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử;

Công tác phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần 3; công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Cùng với đó là công tác chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ công tác bầu cử; trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức ngày bầu cử./.

Trần Vũ

Nguồn :