M
02/03/2021 14:37

Hoạt động Mặt trận năm 2021: Nâng cao chất lượng, hướng tới trọng tâm, trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 2/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.

Người tín nhiệm thấp sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử Nhiều đơn vị ủng hộ nguồn lực, chung sức cùng Thủ đô phòng, chống dịch Covid-19

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng cùng hơn 2.000 đại biểu đến từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị triển khai công tác Mặt trận năm 2021
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Năm 2020, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, trước những vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh của đại dịch Covid, thiên tai, bão lũ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-19, vận động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiên tai, bão lũ, chăm lo giúp đỡ người nghèo.

Nhấn mạnh trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương cần chủ động nghiên cứu Nghị quyết, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho sát thực tế triển khai và đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; đồng thời chủ động nắm chắc và nâng cao chất lượng việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp Mặt trận trong năm 2021 cần đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và đi vào chiều sâu.

Trong công tác giám sát, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần tập trung lựa chọn những nội dung giám sát và phản biện phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm bức xúc, qua đó phát huy vai trò của Mặt trận, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân dành cho Mặt trận trong thời gian qua.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, từ nội dung các văn bản liên quan của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, Mặt trận các cấp cần nắm rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hoạt động bầu cử hiệu quả, chính xác, đúng tiến độ và tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời qua từng Hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác Mặt trận năm 2021
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Hà Nội

Tại Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong năm 2021, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp là tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh nhiệm vụ bầu cử, năm 2021, Mặt trận Tổ quốc cũng đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

B.D

Nguồn :