M
10/02/2021 06:14

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quận Ba Đình đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đoàn kết, quyết tâm để đột phá thành công Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận Ba Đình năm 2021 Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng, năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã tuyên truyền vận động thành lập mới 25/25 công đoàn cơ sở (đạt 100% kế hoạch Thành phố giao) và kết nạp thêm 1.857/1.400 đoàn viên (đạt 132,6% kế hoạch Thành phố giao).

Tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập 23 công đoàn cơ sở; hướng dẫn 15 công đoàn cơ sở tiến hành Đại hội nhiệm kỳ và 14 công đoàn cơ sở về kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; ra quyết định tạm dừng chỉ đạo hoạt động 7 công đoàn cơ sở, giải thể 14 công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình: Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Liên đoàn Lao động quận Ba Đình quan tâm, chăm lo sức khỏe cho công nhân viên chức lao động.

Đến nay, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đang quản lý trực tiếp 487 công đoàn cơ sở với 21.574 đoàn viên. Trong đó có: 100 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 65 công đoàn cơ sở khối công ty liên doanh, 322 công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước.

Cùng với việc phát triển đoàn viên về số lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở cũng được Liên đoàn Lao động quận đặc biệt chú trọng. Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-BCH ngày 6/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; tập huấn Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và nghiệp vụ công tác công đoàn cho 361 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận và công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động quận đã chọn cử 4 đồng chí tham dự hội nghị gặp mặt, biểu dương cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu trong các công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức nhân dịp kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

Đặc biệt, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận luôn quan tâm và chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2020 đã giới thiệu 116 công nhân viên chức lao động được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tới đây, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình sẽ tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đặc biệt là công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ cơ sở đến quận; phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở trực thuộc giới thiệu được 1 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

P.T

Nguồn :