M
19/01/2021 17:40

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận Ba Đình năm 2021

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Đức Vinh đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận năm 2021 với những nội dung, tiêu chí cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động Ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết 2021

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Đức Vinh, kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn quận Ba Đình năm 2021 nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động... Thông qua đó. góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021 và thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn.

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận Ba Đình năm 2021
Năm 2020, các cấp Công đoàn quận Ba Đình đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của Quận và Thủ đô, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Nội dung kế hoạch phát động thi đua năm 2021 nêu rõ những nội dung cụ thể gắn với từng loại hình đơn vị. Cụ thể, với khối doanh nghiệp, cần phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vận động công nhân lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Đồng thời, các cấp Công đoàn quận cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm gắn với tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận Ba Đình năm 2021
Nữ công nhân viên chức lao động quận Ba Đình tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Cùng với đó, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp; tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…

Các cấp Công đoàn quận thi đua nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; phối hợp với người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động; tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi cấp cơ sở, tiến tới “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội” lần thứ II - năm 2021; vận động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay; đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, quận Ba Đình và tổ chức Công đoàn năm 2021.

“Với những nội dung cụ thể, với chủ đề do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là “Năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”; phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2020; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ba Đình kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động và Công đoàn cơ sở trong quận bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2021; phối hợp tốt với chính quyền cơ sở tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác theo phương châm thiết thực, đổi mới, hiệu quả, coi trọng chất lượng, sâu sát, phù hợp cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương khen thưởng kịp thời; tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt... Qua đó góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, cần vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; duy trì thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Đồng thời thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành; phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận và Thành phố; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo.

Ngoài ra, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI; thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình phát động phong trào thi đua theo 2 đợt. Trong đó, đợt 1 (từ ngày 1/1 đến 30/6/2021) với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Mừng sinh nhật Bác” và đợt 2 (từ ngày 1/7 đến 31/12/2021) với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

T.P

Nguồn :