M
20/10/2020 16:03

Chú trọng xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình phát triển Công đoàn cơ sở và đoàn viên của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Huyện Mỹ Đức: 100% trường học tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức Từng bước nâng cao đời sống cho công nhân lao động

Hàng quý, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với ban chỉ đạo phát triển đoàn viên thành lập Công đoàn trên địa bàn huyện, tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và bàn giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trên địa bàn, trọng tâm là các doanh nghiệp có 50 lao động trở lên. Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện đang triển khai thống kê doanh nghiệp có từ 20 lao động đến dưới 50 lao động chưa có tổ chức Công đoàn để đẩy nhanh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI

Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm, nhất là khu vực ngoài nhà nước; thực hiện việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở; định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá, phân loại hoạt động Công đoàn cơ sở. Tỷ lệ Công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh hơn 90%; Từng bước đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở. Trong 10 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở được 16/16 lớp (đạt 100% kế hoạch) với 8.500 lượt cán bộ công đoàn tham dự.

Chú trọng xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh
Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh giúp cho đời sống người lao động ngày càng đảm bảo

Công tác vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp Công đoàn tiến hành thường xuyên, gắn liền với các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện chỉ đạo các cơ sở tích cực tham gia giải quyết việc làm cho người lao động đó giới thiệu cho 2.515 lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Kiểm tra tình hình tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động tại các doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn 8 lớp cho 5 chủ doanh nghiệp và 500 công nhân lao động trong các doanh nghiệp về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”; Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng quy trình thương lượng ký kết và giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, có sự tham gia trực tiếp của đoàn viên, người lao động và vai trò hỗ trợ của Công đoàn cấp trên đối với Công đoàn cơ sở. Thông qua thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, người lao động được tham gia trực tiếp vào bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và công nhân lao động.

Theo ông Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục tổ chức tuyên tuyền Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”; Nghị quyết 20-TW và chương trình hành động của Thành uỷ, Liên đoàn Lao động thành phố “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”.

Đồng thời tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong cán bộ Đảng viên và công nhân lao động. Thông tin thường xuyên những vấn đề thời sự về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ công nhân viên chức lao động nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trước công việc, khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, sách nhiễu, phiền hà… trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị nâng cao trình độ kiến thức toàn diện cho cán bộ công đoàn, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn tốt đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thu Trang

Nguồn :