M
20/08/2020 11:30

Chú trọng chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Đối với các Liên đoàn Lao động địa phương, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn là yếu tố then chốt sống còn để phát triển hoạt động công đoàn. Từ thực tiễn này, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức luôn nỗ lực xây dựng và kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở, nỗ lực phấn đấu xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
4557 img 1189
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức bàn giao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương.

Vận động phát triển đoàn viên

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao. Ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng cán bộ thường xuyên xuống cơ sở để nắm vững số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện; nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua đó có các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp với từng doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cũng thường xuyên chủ động gặp gỡ trực tiếp với chủ doanh nghiệp trao đổi về vai trò của tổ chức Công đoàn. Đó là Công đoàn không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động mà còn giáo dục người lao động có ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất, vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Từ đó nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện của chủ doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, tiếp đến tuyên truyền để người lao động hiểu và tự nguyện làm đơn gia nhập tổ chức công đoàn. Kết quả đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền, vận động thành lập được 6/10 công đoàn cơ sở, đạt 60,0% kế hoạch, kết nạp được 367/400 đoàn viên, đạt 90,0 % kế hoạch Thành phố giao.

Theo ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cái khó của việc thành lập mới công đoàn cơ sở là dù số doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn là có nhưng đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, dưới 25 lao động, có doanh nghiệp chỉ có 2 người. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cũng khẳng định, dứt khoát không thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp có dưới 25 lao động vì “không phải lấy cho đủ con số mà phải chất lượng, phải thực chất”.

Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, từ nay đến cuối năm Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết là phân loại các đơn vị, doanh nghiệp theo ngành nghề, quy mô... từ đó lên kế hoạch đối thoại với người lao động phù hợp, để người lao động hiểu rõ hơn về tổ chức, các chức năng của tổ chức công đoàn. Đồng thời, qua đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng là dịp để các cấp công đoàn huyện thực hiện tốt hơn công việc của tổ chức, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Hướng tới lợi ích đoàn viên

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức hiện nay có 231 công đoàn cơ sở với tổng số 7.961 công nhân viên chức lao động, trong đó có 7.530 đoàn viên công đoàn. Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức luôn xác định đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cơ sở là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

“Chương trình phúc lợi đoàn viên” luôn được các cấp công đoàn huyện Hoài Đức quan tâm thực hiện và cụ thể hóa vào hoạt động. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền có các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn như: tổ chức khám sức khỏe, thăm quan du lịch, hỗ trợ đoàn viên, con đoàn viên khó khăn…

Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn huyện Hoài Đức; Liên đoàn Lao động huyện đã xác định rõ mục tiêu đó là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh”.

Để hoàn thành mục tiêu này, hàng quý, Liên đoàn Lao động huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% công đoàn cơ sở để tổ chức thực hiện, chú trọng các hoạt động thiết thực đối với công nhân viên chức lao động, đoàn viên Ccông đoàn nhằm nâng cao hoạt động chăm lo cho công nhân viên chức lao động. “Chương trình phúc lợi đoàn viên” được quan tâm thực hiện và cụ thể hóa vào hoạt động của các cấp Công đoàn huyện. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền có các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn như: tổ chức khám sức khỏe, thăm quan du lịch, hỗ trợ đoàn viên, con đoàn viên khó khăn…

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã triển khai văn bản ký kết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố về việc cam kết ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Theo đó, đã có 9 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cam kết cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu như: hàng tiêu dùng, dịch vụ y tế, du lịch, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng... với mức ưu đãi từ 5% – 50% . Kết quả, đã có 2.405 đoàn viên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trên, với giá trị hưởng lợi trên 200 triệu đồng.

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng quà cho 106 công nhân viên chức lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền là 106 triệu đồng và 20 kg gạo; tặng quà cho 90 con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 45 triệu đồng; kịp thời phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố giải ngân 4 dự án với 1.920.000 đồng cho 96 công nhân viên chức lao động được vay vốn, qua đó góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình công nhân viên chức lao động trong huyện.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức giao ban hàng quý với công đoàn cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình hoạt động của các công đoàn cơ sở từ đó có hướng chỉ đạo thích hợp./.

Tuấn Dũng

Nguồn :