M
16/05/2021 13:15

Chính thức rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng 16/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia chính thức thông qua Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn ký về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quận Ba Đình: Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử Sơn Tây diễn tập phương án phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bỏ phiếu bầu cử Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; căn cứ Nghị quyết số 559 ngày 27/4/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; căn cứ Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xét đề nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội.

Chính thức rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Ông Nguyễn Quang Tuấn bị rút tên khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 1967, quê ở Hà Nội) là đại biểu Quốc hội khóa XIV của thành phố Hà Nội, tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương

Cùng với đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG quyết nghị điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội. Theo đó, Đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn; được bầu 2 đại biểu Quốc hội khóa XV trên tổng số 3 ứng cử viên.

Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan.

Với việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chỉ còn 866 ứng cử viên tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu. Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét, quyết định cho ông Nguyễn Thế Anh (tỉnh Kiên Giang) rút tên khỏi danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV do ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội vì có vấn đề về sức khỏe.

Đỗ Đạt

Nguồn :