M
02/04/2021 13:05

Chính thức miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc

(LĐTĐ) Sáng ngày 2/4, với 446/452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,92%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc Trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam

Liên quan đến công tác nhân sự quan trọng thuộc chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng nay 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chính thức miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã tiến hành báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội cũng tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết nêu rõ: Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII). Nghị quyết được thông qua ngày 2/4/2021, có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quốc hội, với 446/452 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 92,92%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Cũng trong sáng nay, sau khi Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Chính thức miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc
446/452 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 92,92%) thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Trước đó, trong phiên họp chiều 1/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán Quảng Nam. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Quảng Nam – Đà Nẵng; là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam các khóa VIII, IX; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VI, VII; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy rồi Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 4/2016 - 7/2016, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Đỗ Đạt

Nguồn :