Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất

(LĐTĐ) Sáng 1/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XVI, dự kiến diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 8/7/2022. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp báo.
Ngày 20/5, HĐND Thành phố họp chuyên đề về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Xem xét chủ trương bố trí vốn cho Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Đống Đa

Xem xét tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, Kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét 11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề; xem xét, thông qua 1 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 và 13 nghị quyết chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố sẽ xem xét 11 báo cáo thường lệ: Hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022; công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, xem xét các báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI; tổng hợp kết quả thực hiện kết luận chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI và những nội dung UBND Thành phố đã cam kết với HĐND Thành phố.

Xem xét báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2022; công tác xét xử của Toà án nhân dân Thành phố và công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND Thành phố sẽ xem xét 5 báo cáo chuyên đề: Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội; Báo cáo của UBND Thành phố về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Báo cáo của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; Báo cáo của UBND Thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Thành phố.

Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất
Toàn cảnh buổi họp báo.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết thường lệ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội.

Đồng thời, HĐND Thành phố cũng sẽ thông qua 13 nghị quyết chuyên đề. Cụ thể gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố (trong đó có nội dung (thông qua việc sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương sử dụng từ nguồn vay vốn ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài cho dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội).

Xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về danh mục cơ sở nhà đất di dời do không phù hợp quy hoạch theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND Thành phố; Nghị quyết quy định một số khoản thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023;

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi.

Tổ chức triển khai các công việc đều cố gắng thật kỹ

Kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ dành 01 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà Đại biểu HĐND Thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và Nhân dân Thủ đô quan tâm. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên Kênh 1 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.

Tại cuộc họp báo, trao đổi về việc UBND Thành phố hiện chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cho biết, Trung ương và Thành phố đã giao cho đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND Thành phố điều hành công việc của UBND Thành phố đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch.

Như vậy, hiện nay đồng chí Lê Hồng Sơn đang tổ chức điều hành các hoạt động của UBND Thành phố và việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho Kỳ họp HĐND Thành phố đã có quy trình và được các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, UBND Thành phố thực hiện theo quy trình, do vậy nên công tác chuẩn bị cho Kỳ họp được đảm bảo.

“Chưa kiện toàn được Chủ tịch UBND Thành phố thì có ảnh hưởng không, đương nhiên là có ảnh hưởng, nhưng các công việc đều có qui trình, nên HĐND, UBND Thành phố tổ chức triển khai các công việc đều cố gắng thật kỹ để làm sao hạn chế nhất mức độ ảnh hưởng”, ông Phạm Quí Tiên nói.

Nói về chính sách hỗ trợ y, bác sĩ, ông Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, Thành phố rất quan tâm đến các chính sách này, chiều nay (1/7), Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục họp để lắng nghe những vấn đề khó khăn; việc y, bác sĩ đang có hiện tượng xin thôi việc; vấn đề vật tư y tế, thuốc và cả về con người, để cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Việt cho hay, Nghị quyết về hỗ trợ cho y, bác sĩ chưa trình Kỳ họp HĐND Thành phố kỳ này do để thực hiện được chính sách hỗ trợ, phải rà soát, phân định được cán bộ y tế theo các khu vực công, khu vực tư, cán bộ cấp cơ sở, cấp thành phố; cùng trên địa bàn Thành phố, thì chính sách với các bệnh viện Trung ương thế nào, đơn vị đã tự chủ, đơn vị chưa tự chủ, sau đại dịch thì hỗ trợ 1 năm hay nhiều năm... nên quy trình làm phải hết sức cẩn thận.

Sở Y tế đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, những vấn đề này chưa làm rõ nên cần tiếp tục rà soát. “Thành phố rất quan tâm và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất”, ông Nguyễn Ngọc Việt thông tin.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

(LĐTĐ) Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ đề xuất chưa nên thực hiện tự chủ ở các bệnh viện tuyến cuối, vì đây là bệnh viện đầu ngành, ...
TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

(LĐTĐ) Tình hình trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua diễn ra ...
Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn xã Lam Điền thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tổ chức bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt. Đây là công trình ...
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

(LĐTĐ) Ngày 19/8 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong ...
WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

Vaccine COVID-19 mũi 4 (mũi tiêm nhắc lại thứ hai) được khuyến nghị cho những người có nguy cơ, theo WHO.
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tháng Tám 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta vùng lên tiến ...
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng ...

Tin khác

Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ lãnh đạo, quản lý

(LĐTĐ) Tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, ngày 18/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 258 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (lớp thứ ba).
Quận ủy Ba Đình tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng

Quận ủy Ba Đình tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Ngày 18/8, Quận ủy Ba Đình trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn quận. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự, trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

(LĐTĐ) Là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp ít nhất 8-10% GRDP kinh tế Thủ đô.
Câu chuyện về nữ trưởng thôn

Câu chuyện về nữ trưởng thôn

(LĐTĐ) Đảm nhiệm cương vị trưởng thôn suốt gần 20 năm, đối với nam giới, chuyện “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đã vất vả, thì với phụ nữ, điều này dường như còn khó khăn hơn bội phần. Dù vậy, bà Kiều Thị Hoạt (Trưởng thôn Cua Chu, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) vẫn đam mê, trách nhiệm với việc làng, việc xã, được nhân dân tin yêu, quý mến.
Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Chiều 17/8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng, trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, cán bộ lão thành cách mạng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Trong 7 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, nổi bật phải kể đến hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế.
Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

(LĐTĐ) Mới đây, Huyện đoàn Quốc Oai đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái cho hai hộ gia đình tại xã Phượng Cách và xã Cấn Hữu.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác nâng cao năng lực cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội phụ nữ quận Tây Hồ quan tâm chỉ đạo sâu sát, đảm bảo hiệu quả. Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, vừa qua Hội phụ nữ quận đã tổ chức toạ đàm “Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở”.
Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Lễ Quốc khánh

Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Từ ngày 18/8 đến hết ngày 20/8 và từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc.
"Vươn xa thanh niên" là ca khúc chính thức Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội

"Vươn xa thanh niên" là ca khúc chính thức Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ca khúc "Vươn xa thanh niên" của nhạc sĩ Huyền Ngọc được lựa chọn là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Xem thêm
Phiên bản di động