Chín nhiệm vụ, giải pháp để tạo đột phá trong năm 2021

(LĐTĐ) Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Hà Nội tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm 2020; trên cơ sở dự báo thời cơ, thách thức, tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã thảo luận và thống nhất chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021.
Tạo đột phá để phát triển hơn nữa Tạo đột phá để xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc với quy mô 600 nghìn dân Sẽ tạo những đột phá mới cho Thủ đô

Một là, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố; tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Trung ương và Thành uỷ đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; xây dựng, phê duyệt ngay trong Quý I/2021 và triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Hai là, tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng; thăng hạng chỉ số PCI, PARIdex.

Chín nhiệm vụ, giải pháp để tạo đột phá trong năm 2021
Năm 2021, Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%

Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp tư nhân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thúc đẩy xuất khẩu. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm. Triển khai thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng rút gọn đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững. Hình thành, phát triển một số mô hình kinh tế mới: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, chuỗi giá trị.

Phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, hệ thống chợ, thương mại - dịch vụ, thương mại điện tử, hoạt động logistics; kết hợp giữa kinh doanh truyền thống với kinh doanh trên môi trường mạng. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng; thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng kịch bản phục hồi, phát triển ngành du lịch theo diễn biến dịch Covid-19. Phát triển các vùng nông nghiệp tập trung quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt chương trình “Liên kết 4 nhà”; phát triển làng nghề, các sản phẩm OCOP.

Ba là, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025, kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát, sửa đổi Quyết định số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về phân cấp kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách bền vững.

Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản công, đặc biệt là quỹ đất, quỹ nhà chuyên dùng, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, các dự án trọng điểm, quan trọng. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển. Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025.

Bốn là, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Tập trung thực hiện tốt Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông và Chiến lược phát triển giáo dục 10 năm 2021 - 2030. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về Xây dựng Thành phố thông minh, Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Năm là, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Tiếp tục vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và 02 quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức người lao động và ứng xử nơi công cộng. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, tôn tạo các di tích, quản lý tốt hiện vật. Tiếp tục bố trí vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn trên địa bàn toàn Thành phố.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Sea Games 31 và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi và hỗ trợ kịp thời người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các cấp ủy đảng, cơ quan cần tổ chức, chăm lo các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tăng cường cung ứng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Sáu là, tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch; nhiệm vụ rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Hoàn thành các quy hoạch xây dựng vùng huyện quan trọng; tăng cường tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tại các đô thị vệ tinh, các khu chức năng, các quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng các quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông; đưa 02 tuyến đường sắt: Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) vào vận hành. Tiếp tục thực hiện các đề án về giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Rà soát, xử lý khoảng 10 điểm ùn tắc giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm tình trạng đi xe trên vỉa hè. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Hoàn thành công tác xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. Xây dựng lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đưa nhà máy xử rác thải sinh hoạt đốt phát điện công suất 4.000 tấn/ngày/đêm tại khu xử lý Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào vận hành trong Quý I/2021. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, thu hút các nguồn lực để xử lý ô nhiễm môi trường.

Bảy là, tiếp tục cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Tám là, đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là các sự kiện: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Đại hội thể thao Sea Games 31...

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục quốc phòng - an ninh; đối ngoại quân sự;... Xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 và bám sát các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước.

Chín là, tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cung cấp đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch về các hoạt động, chủ trương, chính sách của Thành phố để nhân dân Thủ đô biết và giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội./.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn dành nguồn kinh phí lớn để triển ...
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ

Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chủ nhà Ấn Độ đã không đủ điều kiện để tham dự giải bóng đá nữ châu Á 2022. Chính điều này đã vô ...
Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Nhâm Dần 2022

Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Những ngày này, Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tổ chức Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Nhâm Dần 2022 với ...
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Sở Văn hoá và Thể thao ...
Crystal Palace 1-3 Liverpool: Thắng lợi quan trọng

Crystal Palace 1-3 Liverpool: Thắng lợi quan trọng

(LĐTĐ) Trải qua những phút giây khó khăn nhưng Liverpool cuối cùng cũng có được trận thắng 3-1 trước Crystal Palace qua đó giúp "The Kop" thu hẹp khoảng cách với ...
Bộ Công an: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng không chiếm đoạt tiền từ thiện

Bộ Công an: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng không chiếm đoạt tiền từ thiện

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự với các tin báo tố giác nghệ sĩ thiếu minh bạch khi ...
Một dòng phụ của biến chủng Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia

Một dòng phụ của biến chủng Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia

Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA) đã xác định trình tự gen của 426 trường hợp nhiễm BA.2 - một dòng phụ của biến chủng Omicron.

Tin khác

Một dòng phụ của biến chủng Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia

Một dòng phụ của biến chủng Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia

Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA) đã xác định trình tự gen của 426 trường hợp nhiễm BA.2 - một dòng phụ của biến chủng Omicron.
Vinh danh kiều bào tiêu biểu tích cực xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vinh danh kiều bào tiêu biểu tích cực xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(LĐTĐ) Ngày 22/1, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2021 về dự chương trình Xuân quê hương năm 2022.
Thành công của nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an thể hiện vị thế, uy tín và sự tín nhiệm cao của quốc tế đối với Việt Nam

Thành công của nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an thể hiện vị thế, uy tín và sự tín nhiệm cao của quốc tế đối với Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 22/01, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UVKTT HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

(LĐTĐ) Tối 21/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

(LĐTĐ) Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế), vào lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại đây, nơi ông đã xuất gia cách đây tám mươi năm, trụ thế 96 tuổi với 70 năm tu hành.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội Việt Nam sẽ quan tâm, thúc đẩy triển khai và giám sát việc thực hiện gói tín dụng ưu đãi trị giá 500 triệu Euro mà Hungary đã dành cho Việt Nam để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển...
Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm, bất kể người đó là ai; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 19/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi, ông Nitin Kapoor. Tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Bộ Y tế và Lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ.
Xem thêm
Phiên bản di động