M
24/04/2020 22:28

Cắt giảm các hoạt động, tập trung nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cắt giảm các nội dung, hoạt động chưa thực sự cấp thiết để tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

cat giam cac hoat dong tap trung nguon luc cham lo doan vien nguoi lao dong Khai mạc Hội nghị trực tuyến Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thứ XII
cat giam cac hoat dong tap trung nguon luc cham lo doan vien nguoi lao dong Công đoàn tiếp tục “Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Trách nhiệm” vì đoàn viên, người lao động
cat giam cac hoat dong tap trung nguon luc cham lo doan vien nguoi lao dong Kịp thời khen thưởng các sáng kiến trong phòng chống dịch Covid-19

Tại Hội nghị trực tuyến Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thứ XII khoá XII diễn ra chiều nay (24/4) đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình bày Tờ trình về một số giải pháp của tổ chức Công đoàn liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

cat giam cac hoat dong tap trung nguon luc cham lo doan vien nguoi lao dong
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày Tờ trình về một số giải pháp của tổ chức Công đoàn liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu: Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống xã hội. Một bộ phận công nhân, viên chức, lao động đang đứng trước khó khăn gay gắt về việc làm, thu nhập, đời sống.

Dự báo từ nay đến cuối năm, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặt ra những khó khăn, thách thức to lớn đối với việc làm, thu nhập của người lao động, tạo áp lực không nhỏ đối với tổ chức Công đoàn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Để chủ động ứng phó với tình hình mới, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi, vận động cán bộ công đoàn chuyên trách dành một phần tiền lương chia sẻ, hỗ trợ khó khăn với đoàn viên, người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn cắt giảm các nội dung, hoạt động chưa thực sự cấp thiết, như: Tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đi công tác nước ngoài, một số dự án đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa chưa triển khai… để tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân, lao động.

Đối với các hoạt động được triển khai, cần cân nhắc quy mô, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khuyến khích các cấp công đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích cho người lao động; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Kết luận ngày làm việc đầu tiên, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, Đoàn Chủ tịch thống nhất thông qua các nội dung trình Hội nghị, trong đó có chủ trương về gói hỗ trợ của tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và kêu gọi cán bộ công đoàn dành một phần tiền lương (làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) trong một khoảng thời gian nhất định để tạo nguồn kinh phí chia sẻ với khó khăn của đoàn viên, người lao động có hoản cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn phát huy tính sáng tạo của tổ chức trong chăm lo hỗ trợ người lao động gắn với tăng cường xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Đồng thời, cần quan tâm thực hiện tuyên truyền về tác hại của việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cầm cố, bán sổ bảo hiểm xã hội; giới thiệu các hoạt động của các quỹ tài chính vi mô của tổ chức Công đoàn (quỹ trợ vốn CEP, quỹ quốc gia giải quyết việc làm) để người lao động được vay ưu đãi nhằm giải quyết phần nào khó cho người lao động trong thời điểm dịch bệnh góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động "tín dụng đen" trong công nhân lao động. Tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch.

"Bên cạnh hoạt động chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, cần tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm, tham mưu cho cấp ủy đảng chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2020 gắn với Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh; triển khai thực hiện Kế hoạch sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn", đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Theo chương trình làm việc, ngày mai (25/4), Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận trực tiếp vào 2 nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

B.D

Nguồn :