Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

(LĐTĐ) GS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Hà Nội cần bổ sung chính sách thu hút và sử dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Khắc phục tình trạng Hà Nội thì “nuôi”, khi trưởng thành thì chọn nơi khác để phát triển.
Phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Đưa hình ảnh Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” đến với bạn bè năm châu

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” do thành phố Hà Nội tổ chức sáng 21/3, các đại biểu, chuyên gia đã tham gia đóng góp ý nhận diện các nguồn lực văn hóa của Thủ đô và giải pháp phát huy các nguồn lực văn hóa nhằm phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Theo đó, GS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận, mặc dù nguồn lực văn hóa ở Thủ đô Hà Nội hiện nay rất giàu có, phong phú, đa dạng nhưng tất cả mới chủ yếu ở dạng tiềm năng. Nếu không chuyển vào kết nối với sáng tạo, sản xuất tạo nên các giá trị thặng dư thì không thể phát huy được vai trò, vị thế của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

“Chúng ta vẫn hay nói “giàu bằng truyền thống, sống bằng tiềm năng”. Tiềm năng đó có được vận hành hay không thì nó phải trở thành đầu vào của quá trình sản xuất, là nguyên nhân để tạo ra các sản phẩm văn hóa, tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, thì lúc đó mới trở thành nguồn vốn văn hóa”, GS.TS Phạm Duy Đức nói.

Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội
GS.TS Phạm Duy Đức chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

GS.TS Phạm Duy Đức phân tích, nguồn lực văn hóa là một bộ phận quan trọng hợp thành nguồn lực tổng thể để phát triển quốc gia bên cạnh các nguồn lực khác như nguồn lực vị thế địa - chính trị, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất... Nguồn lực văn hóa được xác định chung là nguồn lực dựa trên các tài sản văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, các giá trị văn hóa phi vật thể và năng lực sáng tạo thẩm mỹ - nghệ thuật của con người để tạo ra giá trị thặng dư trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ văn hóa, góp phần tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Nguồn lực văn hóa Thủ đô Hà Nội bao gồm ba loại nguồn lực chính là nguồn lực di sản văn hóa; nguồn lực thể chế và thiết chế văn hóa; nguồn lực con người tham gia vào quá trình tổ chức, quản lý, sáng tạo và phát triển các giá trị văn hóa.

Về nguồn lực di sản văn hóa, Hà Nội vốn có bề dày lịch sử và văn hóa. Hà Nội là nơi có lợi thế vượt trội về nguồn di sản văn hóa, xứng đáng là “Thành phố di sản” của cả nước. Bên cạnh đó, Hà Nội còn sở hữu một nguồn lực không gian, cảnh quan văn hóa và không gian kiến trúc nghệ thuật giàu bản sắc độc đáo như hệ thống sông, hồ, cây xanh thơ mộng, hệ thống các công trình kiến trúc truyền thống Hệ thống các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể này là nguồn tài nguyên, nguồn vốn văn hóa đã tạo nên động lực, nguồn lực nội sinh cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hệ thống các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể này là nguồn tài nguyên, nguồn vốn văn hóa đã tạo nên động lực, nguồn lực nội sinh cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

GS.TS Phạm Duy Đức nhấn mạnh trong quá trình đổi mới, tư duy văn hóa cũng cần phải đổi mới, đầu tiên là phải thay đổi từ thể chế. Muốn phát triển được phải tạo ra thể chế có ý nghĩa đột phá. Điều đó thể hiện ở luật pháp, chính sách, từ đó khai thác hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực chúng ta có.

Với nguồn lực con người, GS.TS Phạm Duy Đức phân tích đây là chủ thể của phát triển văn hóa, có khả năng liên kết các nguồn lực khác và có vai trò quyết định trong việc sử dụng các nguồn lực để thúc đẩy văn hóa. Chính vì vậy nguồn lực này cần nhận diện rõ hơn trong việc phát triển văn hóa ở Thủ đô.

Tại Hà Nội, có thể có một số bộ phận tiêu biểu như: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn Thành phố, từ cấp thành phố đến quận, huyện và phường, xã; đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động tại các đơn vị văn hóa, nghệ thuật do Thành phố quản lý và các hội văn học nghệ thuật trực; đội ngũ các nghệ nhân dân gian hoạt động tại các cơ sở phường, xã gắn với các loại hình nghệ thuật cổ truyền và các làng nghề; đội ngũ các trí thức và nghệ sĩ hoạt động ở các cơ quan Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội…

Trên cơ sở đó, GS.TS Phạm Duy Đức đề xuất các giải pháp để phát huy các nguồn lực văn hóa để xây dựng và phát triển Thủ đô phồn vinh, hạnh phúc, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Theo đó, cần quan tâm đến công tác quy hoạch; đặc điểm sinh thái nhân văn của Hà Nội. Đáng chú ý là cần phải đào tạo; giữ chân và thu hút tinh hoa văn hóa, nhân lực, văn nghệ sĩ tụ về Thủ đô; tạo ra môi trường phải hấp dẫn tài năng…

“Cần bổ sung chính sách thu hút và sử dụng nhân tài nói chung, nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói riêng, khắc phục tình trạng Hà Nội thì “nuôi”, khi trưởng thành thì chọn nơi khác để phát triển. Đồng thời cần có chính sách đặc biệt để hội tụ tài năng của đất nước, chú trọng ở cả các khâu đào tạo, sử dụng và tôn vinh. Cũng cần có chính sách tạo động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô ”, GS.TS Phạm Duy Đức trăn trở.

Bên cạnh đó, trong khi xây dựng quy hoạch tổng thể của Thủ đô Hà Nội, cần cụ thể hóa được các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 thể hiện rõ triết lý phát triển của Thủ đô Hà Nội. Trong quy hoạch này, cần có đánh giá đầy đủ về “tài nguyên nhân văn” của Hà Nội, nơi phản ánh “sức mạnh mềm” của Thủ đô như di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường văn hóa, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, các thành tựu về giáo dục, văn hóa, xã hội, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng sáng tạo, tài năng nghệ thuật, khoa học công nghệ…

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật không thể dừng lại ở cách thức đào tạo truyền thống trước đây mà đòi hỏi phải có năng lực và phẩm chất mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nền văn hóa, nghệ thuật tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc, có khả năng hội nhập quốc tế mà trọng tâm là đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo” của Thủ đô Hà Nội.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng màn trình diễn drone light khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Ấn tượng màn trình diễn drone light khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

(LĐTĐ) Tối 3/6, hơn 1.600 chiếc drone light (thiết bị không người lái) đã có màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.
Đủ điều kiện chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Đủ điều kiện chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 3/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất đánh giá bệnh Covid-19 đã đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của nhóm bệnh truyễn nhiễm nhóm B theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bộ Công Thương làm rõ các giải pháp để cung ứng đủ điện

Bộ Công Thương làm rõ các giải pháp để cung ứng đủ điện

(LĐTĐ) Chiều 3/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời câu hỏi dư luận đang quan tâm về giải pháp nào cung ứng đủ điện.
Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023: Cơ hội để công nhân lao động nâng cao tay nghề

Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023: Cơ hội để công nhân lao động nâng cao tay nghề

(LĐTĐ) Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 được tổ chức nhằm tạo cơ hội để công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô.
Quận Hoàng Mai: Ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”

Quận Hoàng Mai: Ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”

(LĐTĐ) Theo thống kê năm 2022, trên địa bàn quận Hoàng Mai, thiên tai về cơ bản không gây thiệt hại nhiều đến người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàng Mai Đàm Tiến Thắng đề nghị, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện để luôn sẵn sàng ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong việc tuyên truyền, bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; đồng thời triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.
Đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho thị trường bất động sản

Đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho thị trường bất động sản

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã làm rõ kết quả của việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tin khác

Việt Nam - Phần Lan mở màn đêm khai mạc DIFF 2023

Việt Nam - Phần Lan mở màn đêm khai mạc DIFF 2023

(LĐTĐ) Tối ngày 2/6/2023, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã chính thức khai mạc. Việt Nam và Phần Lan là hai đội thể hiện phần thi đấu mở màn với chủ đề “Hoà bình cho nhân loại”. Đây là “bữa tiệc” nghệ thuật giữa âm thanh và ánh sáng mang lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng du khách khi đến với thành phố sông Hàn.
Lễ hội pháo hoa DIFF 2023 Đà Nẵng đã sẵn sàng

Lễ hội pháo hoa DIFF 2023 Đà Nẵng đã sẵn sàng

(LĐTĐ) Sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay trở lại với nhiều hoạt động sôi nổi và các màn trình diễn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng thăm quan và chiễm ngưỡng.
Mùa gió nắng lao xao

Mùa gió nắng lao xao

(LĐTĐ) Từ trong sương sớm, những hạt nắng đầu ngày đã ươm mình trên từng cánh lá nhỏ đang lao xao dập dềnh trong gió. Gió tinh nghịch rung rinh những hàng cây bãi cỏ trong bản đồng ca bất tận của mùa sang. Để nắng ngẩn ngơ rơi mình từ nơi này qua nơi khác, nắng nhảy nhót chuyền cành từ cành này sang cành khác. Ta đi trong nắng mai hồng, óng ánh như tơ lụa, vai ta đầy nắng chảy, tóc ta gió mê mải, thổi bồng bềnh nhẹ bay.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

(LĐTĐ) Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2023) do Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm tổ chức sẽ diễn ra vào tối 2/6 (tức ngày 15/4 năm Quý Mão) tại khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ (16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), để tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc.
Chim trong phố

Chim trong phố

(LĐTĐ) Đêm. Lũ chuột khiêu vũ trong leo lét xó vắng. Đêm. Loài sâu tách kén biến hình. Và cũng giữa đêm tôi nghe tiếng đồng quê nghẹn ngào phố vắng. Con cu gáy nhà bên nức nở xuân thì. Chim trong phố. Chao ơi là buồn!
Nhân rộng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong cộng đồng

Nhân rộng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong cộng đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Hơn 1.600 drone trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Hơn 1.600 drone trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

(LĐTĐ) Hơn 1.600 drone (thiết bị bay không người lái) sẽ trình diễn ánh sáng nghệ thuật trong lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật của sự kiện vừa được công bố tại buổi họp báo vào sáng 25/5.
Gặp lại Hà Nội - chạm miền ký ức

Gặp lại Hà Nội - chạm miền ký ức

(LĐTĐ) Người ta bảo, ký ức luôn là điều gì đó thân thương lắm! Ký ức với tôi về Hà Nội trôi qua, dù vui hay buồn tôi cũng đều nhớ. Tôi xếp tỉ mỉ từng kỷ niệm trong ngăn trái tim. Để làm gì ư? Để tôi tưới tắm tâm hồn mình, một ngày nào đó khô cằn giữa dòng đời xuôi ngược, nhớ về những tháng ngày thân thương của tuổi trẻ, được vuốt ve quá khứ đã đi qua, tự níu cảm xúc xa xưa như một phép màu, trở về ôm ấp.
Nghe cổ vật “kể chuyện” gốm Bát Tràng

Nghe cổ vật “kể chuyện” gốm Bát Tràng

Bát Tràng là trung tâm sản xuất gốm có lịch sử lâu đời, nằm bên tả ngạn sông Hồng, phía Bắc kinh đô Thăng Long xưa, nay là Thủ đô Hà Nội. Làng gốm Bát Tràng từng là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội, trải qua năm tháng, khó có thể tìm thấy dấu tích gốm cổ ở nơi đây. Nhưng may mắn thay, có một nơi ở ngay phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), những cổ vật được quy tụ về vẫn đang thầm lặng kể câu chuyện lịch sử về gốm cổ Bát Tràng.
Đời chiếc lá

Đời chiếc lá

(LĐTĐ) Bình minh đang trở mình đón tinh khôi của mùa thu. Nụ sương trong vắt, ngẩn ngơ dõi tìm chiếc lá trong buổi sớm mai. Khờ khạo quá đỗi, chúng đâu biết rằng chiếc lá xinh xắn đấy đang dần rời xa cây, để lại cả tình yêu đỏ thắm của mình khắp rẻo chân trời, trên ngàn cây cũng bắt đầu xơ xác...
Xem thêm
Phiên bản di động