M
02/04/2021 15:00

Bổ sung kinh phí mua vắc xin phòng bệnh Covid–19

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế thực hiện mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19.

Hỗ trợ 270 tỷ đồng cho Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19 Sáng 31/3: Không ca mắc mới, hơn 48.000 người Việt Nam đã tiêm vắc xin Covid-19 Khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, triển khai tốt nhiệm vụ 3 tháng đầu năm
Bổ sung kinh phí mua vắc xin phòng bệnh Covid–19
Chính phủ dự tính sẽ mua, sử dụng 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ chế mua vắc xin phòng Covid-19 theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Chính phủ cũng giao Bộ Y tế khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 (bao gồm kế hoạch chi tiết về mua, sử dụng 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19; nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch; trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí mua vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin của từng cấp chính quyền, cấp ngân sách nhà nước, tổ chức cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả,...).

H.P

Nguồn :