M
10/06/2020 16:33

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp với các nhà xuất bản và các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng sách giáo khoa lớp 1 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục phổ thông, các đơn vị liên quan, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn trước ngày 15/8/2020.

bo giao duc va dao tao yeu cau sach giao khoa lop 1 phai den tay hoc sinh truoc 158 Cung cấp thông tin kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5
bo giao duc va dao tao yeu cau sach giao khoa lop 1 phai den tay hoc sinh truoc 158 Hướng đến phát triển toàn diện học sinh
bo giao duc va dao tao yeu cau sach giao khoa lop 1 phai den tay hoc sinh truoc 158 Công bố giá 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 2058/BGDĐT-GDTH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Bồi dưỡng theo môn học/hoạt động giáo dục

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố chủ động phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020 - 2021 và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo khung thời gian quy định. Giáo viên được sắp xếp vào các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ sách giáo khoa, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1 và cán bộ quản lý được tập huấn phù hợp với lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục.

"Do đặc trưng của cấp tiểu học khi tổ chức có thể chia thành 2 nhóm giáo viên, gồm nhóm giáo viên dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội, Đạo đức và nhóm giáo viên dạy các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh nhằm tối ưu hóa hình thức tổ chức trên cơ sở đảm bảo chất lượng bồi dưỡng” - công văn nêu rõ.

bo giao duc va dao tao yeu cau sach giao khoa lop 1 phai den tay hoc sinh truoc 158
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8. (Ảnh minh họa: P.T)

Việc bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 được lồng ghép trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Hình thức tổ chức có thể là trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm điều động giáo viên, cán bộ quản lý tham gia, chuẩn bị các điều kiện thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, cán bộ quản lý tham dự.

Các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn chịu trách nhiệm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng. Đồng thời biên soạn bộ học liệu điện tử liên quan đến bồi dưỡng gồm: Sách giáo khoa được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, các bài dạy mẫu, học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng sách giáo khoa…

Các tài liệu này phải được số hóa và gửi liên kết (đường link) kèm tài khoản, mật khẩu đăng nhập về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6 để giám sát thực hiện và gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên trước ít nhất 5 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp để chủ động tìm hiểu và thảo luận trong quá trình tham gia bồi dưỡng.

Thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 30/7. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch này của các địa phương và nhà xuất bản

Cung ứng kịp thời, đúng và đủ sách giáo khoa

Về công tác cung ứng sách giáo khoa năm học 2020 - 2021, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ các nhà xuất bản chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa đúng với bản mẫu đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đã được các nhà trường lựa chọn.

Đồng thời chủ trì phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo cam kết về số lượng sách giáo khoa, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách với số lượng dự phòng không dưới 2% và hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại địa phương (đơn vị có chức năng và đủ năng lực được các Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với các nhà xuất bản lựa chọn) trước ngày 30/7.

Ngoài ra, các nhà xuất bản còn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị này có trách nhiệm cung cấp đúng, kịp thời số lượng đăng ký sách giáo khoa cho các nhà xuất bản; phối hợp với các nhà xuất bản thống nhất chọn các đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng sách giáo khoa.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 trên địa bàn. Việc cung ứng sách giáo khoa phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng sách giáo khoa đảm bảo đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các các nội dung liên quan theo đúng chức năng và thẩm quyền về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

P.V

Nguồn :