M
16/05/2020 21:59

Biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở là Đảng viên tiêu biểu

Sáng 16/5, tại Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và Hội nghị biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở là Đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Nhóm PV

Nguồn :