M
09:39 | 11/01/2019

Bảo vệ vững chắc chủ quyền trong mọi tình huống

(LĐTĐ) Theo TTXVN, ngày 10/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

bao ve vung chac chu quyen trong moi tinh huong Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
bao ve vung chac chu quyen trong moi tinh huong Viettel có tên mới là Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội

Liên quan đến công tác điều chỉnh tổ chức quân đội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, toàn quân đã quán triệt, bước đầu thực hiện nghiêm Kết luận số 16 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

bao ve vung chac chu quyen trong moi tinh huong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng có cách làm thận trọng, chắc chắn, đã thành lập Tổ tư vấn, tranh thủ ý kiến các đồng chí nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng và những tướng lĩnh, cán bộ giàu kinh nghiệm về tổ chức lực lượng; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp.

Bước đầu tổ chức quân đội được điều chỉnh tinh, gọn và giữ vững ổn định trong toàn quân. Thành lập mới một số lực lượng như Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kiểm ngư... theo yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời chấn chỉnh, giảm được đầu mối tổ chức và quân số ở một số cơ quan chiến lược, Bộ đội Biên phòng, hệ thống trường nghề...

Về nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng. Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Khoa học công nghệ phát triển rất nhanh, sẽ tác động sâu sắc đến các quốc gia trên nhiều phương diện.

Đối với nước ta, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ được triển khai thực hiện sâu rộng.

Các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố dễ gây mất ổn định. Vì vậy, Quân đội cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trước hết, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, quân đội phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là chủ trương, quan điểm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng mới được ban hành.

Trước mắt, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành giúp Ban Bí thư tổ chức tốt hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các chiến lược về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo các cấp khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình hành động; đặc biệt chú ý nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược trong thực tế.

Chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; trong đó phải coi trọng hơn nữa xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và các tỉnh, thành phố vững chắc.

H.P

Nguồn :