Bảo hiểm xã hội phải thực sự trở thành trụ cột

(LĐTĐ) Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và diễn biến của dịch bệnh.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công Đảm bảo giải quyết yêu cầu về bảo hiểm xã hội trong thời gian giãn cách Thống nhất với đề xuất miễn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 có diễn biến đặc biệt phức tạp, đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó có việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Song, vượt qua những khó khăn, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến ngày 31/5/2021, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên toàn quốc là trên 16,17 triệu người (đạt 32,49% lực lượng lao động), đạt 91,3% kế hoạch ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt ra, tăng trên 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn giảm 38.941 người so với hết năm 2020.

Bảo hiểm xã hội phải thực sự trở thành trụ cột
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tham gia phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Riêng số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 15 triệu người, giảm 25.811 người so với cuối năm 2020, bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 1,12 triệu người, giảm 13.060 người; số tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trên 13,3 triệu người (đạt 26,73% lực lượng lao động) đạt 93,51% kế hoạch, giảm 20.737 người. Riêng bảo hiểm y tế có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ và cuối năm 2020, với trên 87,77 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số, đạt 97,6% kế hoạch, tăng thêm 246.185 người.

Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh trong các Khu công nghiệp lớn tại một số tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, một phần là do vướng mắc về cơ chế, chính sách (việc xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động... vẫn chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền). Bên cạnh đó, nhiều nhóm người tham gia cũng có sự biến động về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế khi một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đối tượng chính sách (người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng bãi ngang...) được rà soát lại, có khoảng “chờ” chính sách mới được ban hành... Chính vì vậy, những kết quả đạt được của ngành Bảo hiểm xã hội trong 5 tháng đầu năm cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và diễn biến của dịch bệnh.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phương án tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng khi giảm từ 10% số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4/2021), đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 4/2021 và hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực: Vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy); khách sạn, nhà hàng; du lịch; giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp, hoặc khu làm việc tập trung bị cách ly, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các trường hợp còn lại tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, đó là giảm từ 20% số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4/2021, đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 4/2021.

Cùng với việc cho tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động thực hiện cách ly y tế từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, hỗ trợ người lao động thuộc diện F1, F2 phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, với mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày (bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ); thời gian áp dụng từ 1/6 đến hết 31/12/2021.

Đặc biệt, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả cho người lao động theo phương thức do người lao động lựa chọn (chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả qua tài khoản cá nhân). Trường hợp trong thời gian cách ly, người lao động chưa cung cấp đủ thông tin để xác nhận hưởng hỗ trợ thì có thể hoàn thiện cung cấp thông tin sau khi cách ly để hưởng chính sách hỗ trợ.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu, trong bối cảnh nước ta tiếp tục chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp bị phá sản, thu nhập của người dân, người lao động giảm… Vì vậỵ, để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện được mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bảo hiểm xã hội thật sự trở thành lưới an sinh bao phủ toàn dân.

Muốn vậy, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm góp phần hiện thực hóa lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp chủ yếu.

Một là, tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể: Giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm, tiến tới xuống còn 10 năm; tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; bổ sung chế độ, chính sách ngắn hạn, linh hoạt (như chế độ ốm đau, thai sản…) nhằm tăng tính hấp dẫn cho chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hai là, tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí; cấp ủy, chính quyền các cấp… đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách (chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên thanh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia và người thụ hưởng ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Sớm hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Sớm hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021

(LĐTĐ) Với việc thành lập 2 Công đoàn chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình là Khách sạn Novotel Suites Hà Nội với ...
Công an trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 giúp đỡ sản phụ sinh con

Công an trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 giúp đỡ sản phụ sinh con

(LĐTĐ) Cảm kích trước sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ Công an, sản phụ và gia đình đã quyết định đặt tên cho em bé là “Công An”.
Chất “thiền” trong thơ Nguyễn Văn Long

Chất “thiền” trong thơ Nguyễn Văn Long

(LĐTĐ) Vốn là sinh viên Văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội, ra trường nhân duyên lại theo đuổi con đường doanh nhân, võ sư và hiện tại là cán ...
Nghĩa cử đẹp của Công an quận Thanh Xuân trong mùa dịch

Nghĩa cử đẹp của Công an quận Thanh Xuân trong mùa dịch

(LĐTĐ) Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của 3 người khuyết tật bán hàng rong tại đường Khuất Duy Tiến, Tổ công tác của Công an phường Thanh Xuân Trung ...
Công đoàn quan tâm hỗ trợ kịp thời để đoàn viên, người lao động an tâm "ai ở đâu ở đấy"

Công đoàn quan tâm hỗ trợ kịp thời để đoàn viên, người lao động an tâm "ai ở đâu ở đấy"

(LĐTĐ) Đối với Liên đoàn Lao động các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, các cấp ...
Thành phố Hồ Chí Minh: Ra quân đồng loạt, đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh: Ra quân đồng loạt, đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19

(LĐTĐ) Lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cả xe máy để đi đến từng khu vực hẻm sâu để tiêm vắc xin Covid-19, đồng thời tăng ...
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã nỗ lực, chủ động ...

Tin khác

“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã sáng tạo, chuyển đổi mô hình truyền thông trực tiếp sang truyền thông trực tuyến và truyền thông nhóm nhỏ, qua đó đã đạt được những kết quả “đột phá” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình giữa đại dịch.
Tuyệt đối không để người bệnh phải chi trả chi phí thuộc quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế

Tuyệt đối không để người bệnh phải chi trả chi phí thuộc quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị: Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thông báo và hướng dẫn để người bệnh bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.
Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho doanh nghiệp không quá 1 ngày làm việc

Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho doanh nghiệp không quá 1 ngày làm việc

(LĐTĐ) Với nỗ lực cao nhất nhằm khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động và người sử dụng lao động, ngày 26/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị phải thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc.
Đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng bảo hiểm xã hội trong bối cảnh giãn cách xã hội

Đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng bảo hiểm xã hội trong bối cảnh giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”; tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; tiến hành chi trả lương tháng 8 đối với người hưởng mới qua ATM và tại nhà… Đó là những giải pháp chủ động, linh hoạt của Bảo hiểm xã hội Thành phố, góp phần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi gia đình

Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi gia đình

(LĐTĐ) Với số tiền chữa bệnh hơn 2 tỷ đồng/năm, vượt quá sức chi trả của bản thân và gia đình, anh Tuyên (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) chia sẻ: "May nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, tôi đã được hưởng 100% chi phí điều trị. Bảo hiểm y tế chính là “ân nhân” giúp tôi tiếp tục được sống”. Với những ý nghĩa thiết thực, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định là chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta, được Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội hết sức coi trọng.
Gần 150 ngàn lao động Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Gần 150 ngàn lao động Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm thì việc giảm mức đóng bảo hiểm là một tin vui cho người lao động. Việc giảm mức đóng bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng nhằm thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Tại sao học sinh lại không được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

Tại sao học sinh lại không được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

(LĐTĐ) Anh Trần Mạnh Hưng (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tôi biết: Con tôi là học sinh, tại sao không được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình? Điều này có quy định cụ thể tại văn bản nào không?
Trên 375.000 doanh nghiệp với 11,2 triệu người lao động đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Trên 375.000 doanh nghiệp với 11,2 triệu người lao động đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Tính đến hết ngày 16/7, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 11.238.437 lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng.
Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Khẩn trương hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến với người lao động, người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã khẩn trương quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tổ chức, thực hiện để các đối tượng được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời nhất, đảm bảo đúng các quy định.
Xem thêm
Phiên bản di động