M
10:28 | 13/11/2018

Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Hà Nội:

Bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch số 194/KH-BCĐTP ngày 15/10/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, mới đây Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về thông tin tuyên truyền thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019.  

bao dam thu thap thong tin day du chinh xac kip thoi
Điều tra dân số và nhà ở phải đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Ảnh minh họa: T.An

Theo đó, thời gian điều tra kéo dài trong 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào 25/4/2019. Đối tượng điều tra là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất, tức ngày 16/02/2018 theo Dương lịch đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở của hộ dân cư.

Nội dung điều tra gồm: Thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân, tình trạng đăng ký khai sinh của trẻ em. Thông tin về nhà ở của hộ bao gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng. Việc thu thập thông tin sẽ diễn ra dưới hai hình thức: Phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các họ dân cư và người dân thực tế trên trên địa bàn vì vậy khi tiến hành phải đáp ứng được các yêu cầu bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án tổng điều tra. Thông tin cá nhân đối tượng điều tra được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.

Việc tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

P.Thắng

Nguồn :